Druga inwestycja LG Chem Poland Sp. z o.o. w zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Data dodania: 2011-06-02
LG Chem Poland Sp. z o.o. zatrudni co najmniej 30 osób i zainwestuje ponad 36 mln zł na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

LG Chem Poland Sp. z o.o. zatrudni co najmniej 30 osób i zainwestuje ponad 36 mln zł na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

W podstrefie Wrocław Kobierzyce na działce o powierzchni ok. 9 ha LG Chem Poland Sp. z o.o. planuje wybudować halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i laboratorium. Inwestycja obejmie też zakup maszyn, urządzeń i instalacji niezbędnych do produkcji oraz wyposażenie laboratorium.

LG Chem Poland Sp. z o.o. będzie tu produkować zmodyfikowane tworzywa sztuczne (PBT, ABS, SAN, MBS i PMMA) wykorzystywane do produkcji części samochodowych, części laptopów, telefonów komórkowych i przewodów teletechnicznych.

Zgodnie z zezwoleniem nr 206/ARP S.A./2011 z 1 czerwca 2011r. deklarowana wielkość zatrudnienia wynosi 30 osób a deklarowana wielkość inwestycji: 36 306 760,00 zł.

Jest to już drugie zezwolenie dla tej firmy wydane przez ARP S.A. LG Chem Poland Sp. z o.o. uruchomiła w 2006 roku inwestycję na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w podstrefie Wrocław Kobierzyce - zakład produkcyjny w Biskupicach Podgórnych wytwarza filtry polaryzacyjne niezbędne do produkcji modułów LCD.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku 2011 roku na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN wydała już 6 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie ponad  329,9 mln zł, przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie  336 nowych miejsc pracy.

 ___________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.

Od 1997 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przedsiębiorcy strefowi zainwestowali 6 mld zł i utworzyli 20 tys. nowych miejsc pracy (całkowite zatrudnienie na terenie TSSE wynosi prawie 28 tys. osób.). W Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej działa aktualnie 101 przedsiębiorców. Wartość inwestycji według zezwoleń wydanych przez ARP S.A. na terenie TSSE w roku 2010 r. wyniosła 228 mln zł, inwestorzy zadeklarowali utworzenie 426 nowych miejsc pracy.

LG Chem to czołowa koreańska firma branży chemicznej, zarówno pod względem zatrudnienia (14,5 tys. pracowników na całym świecie) jak i wydajności. Firma wytwarza szeroką gamę produktów od artykułów petrochemicznych po wysokiej jakości tworzywa sztuczne oraz materiały przemysłowe.


Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl/