Dobry start dla kosmosu – dwie firmy z branży skorzystały ze środków finansowych ARP

Data dodania: 2018-02-13
Spółki Jakusz i Adaptronica skorzystały ze specjalnej linii pożyczkowej dla firm działających w branży kosmicznej. Środki w łącznej wysokości prawie 3,9 mln zł pozwolą im m.in. zakończyć projekty realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Spółki Jakusz i Adaptronica skorzystały ze specjalnej linii pożyczkowej dla firm działających w branży kosmicznej. Środki w łącznej wysokości prawie 3,9 mln zł pozwolą im m.in. zakończyć projekty realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Firma Jakusz Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku od ponad 30 lat. Na początku działalności spółka produkowała szafy pancerne i skarbce dla banków. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój firma zaczęła projektować urządzenia i technologie chroniące przed skutkami wybuchu oraz służące ochronie informacji niejawnych. Na bazie zdobytych doświadczeń, Jakusz sukcesywnie poszerzał swoją działalność o dekompletację i niszczenie amunicji, a także systemy transportu i przechowywania materiałów niebezpiecznych. W ramach „kosmicznych projektów” spółka podpisała umowę z ESA na przeprowadzenie badań z wykorzystaniem nadtlenku wodoru w charakterze „paliwa” w napędach satelitów kosmicznych. Pozyskane z ARP środki pozwolą dokończyć kontrakt, a także sfinalizować dostawę pojemników przeciwwybuchowych dla Komendy Głównej Policji w ramach finansowania innowacji. Firma otrzymała na ten cel 3,7 mln zł.

Od początku istnienia naszej firmy zajmujemy się koncesjonowaną produkcją specjalną i oferujemy technologie dla bezpieczeństwa publicznego. Zaprojektowane przez nas urządzenia eksploatowane są w polskiej armii, instytucjach rządowych i na lotniskach. W ostatnich latach z powodzeniem rozwijamy eksport m.in. do krajów europejskich, arabskich i Afryki. Zaistnieliśmy na rynku „kosmicznym”. Bardzo cenimy sobie zaangażowanie finansowe ARP wspierające rozwój polskich, nowatorskich technologii. Szczególnie, że przyznane środki zostaną w dużej części wydatkowane na produkcję nowoczesnego sprzętu służącego polskim formacjom bezpieczeństwa - powiedziała Marta Rados-Jakusz, Dyrektor Handlowy Jakusz Sp. z o.o.

Drugim beneficjentem pożyczek kosmicznych jest Adaptronica. Firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz działalność konsultingową. Spółka została założona przez naukowców z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, by zapewniać stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań opartych na inteligentnych technologiach. Ich zastosowanie pozwala na znaczne zwiększenie niezawodności konstrukcji inżynierskich (np. mostów, samolotów, pojazdów szynowych, itp.) w czasie eksploatacji, a także na zachowanie ich integralności w trudnych warunkach. Spółka stale realizuje zlecenia inżynierskie oraz badawczo-naukowe związane z monitorowaniem stanu technicznego konstrukcji oraz adaptacyjnym rozpraszaniem obciążeń udarowych. W ramach współpracy z ESA firma opracowuje projekt „systemu pasywnego tłumienia dla układu mini-CMG”. Opracowanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu tłumienia drgań oraz symulacje komputerowe, a także testy systemu tłumienia drgań w laboratoriach Thales Alenia Space (TAS) Italia w Rzymie. Wysokość finansowania 150 tys. zł.

- Finansowanie z ARP umożliwi nam płynną i terminową realizację pierwszej fazy kontraktu Europejską Agencją Kosmiczną. Pozyskane środki, oprócz ciągłości finansowej, zapewniają nam także dobrą współpracę z ESA, dzięki nim możemy skoncentrować się na jej technicznej stronie, a to bardzo ważne przy takich projektach i niewielkim składzie naszego zespołu - powiedział Przemysław Kołakowski, prezes Adaptronica Sp. z o.o.

Pożyczki dla branży kosmicznej to nowy instrument wsparcia przygotowany przez ARP, uwzględniający rynkową specyfikę i potrzeby beneficjentów.

-Rozwój sektora kosmicznego uzależniony jest od innowacyjności. Dla większości prywatnych inwestorów takie projekty wiążą się ze zbyt wysokim ryzykiem, dodatkową przeszkodą jest długi czas zwrotu z inwestycji. Co więcej, innowacje potrzebują elastyczności, a to z kolei często wyklucza finansowanie bankowe. W odpowiedzi na te wyzwanie postanowiliśmy w ARP uruchomić specjalne środki dla innowacyjnych firm z branży kosmicznej. Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu obie firmy sfinalizują ważne kontrakty z ESA powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP S.A.

Z finansowania ARP mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych, współpracujące z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi. Pożyczkobiorcy powinni prowadzić projekty, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej lub być podwykonawcami takich instytucji  (np. ESA, GSA, EDA, agencje narodowe, a także firmy PRIME).