Dobre półrocze w SSE

Data dodania: 2016-08-05
W zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu specjalnych strefach ekonomicznych (EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan) wydano 27 zezwoleń na prowadzenie działalności, a deklarowane nakłady inwestycyjne przekroczyły 700 mln zł. To wynik lepszy od zeszłorocznego. Obie strefy po raz kolejny otrzymały wysokie noty w rankingu „Rzeczpospolitej”.

W zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu specjalnych strefach ekonomicznych (EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan) wydano 27 zezwoleń na prowadzenie działalności, a deklarowane nakłady inwestycyjne przekroczyły 700 mln zł. To wynik lepszy od zeszłorocznego. Obie strefy po raz kolejny otrzymały wysokie noty w rankingu „Rzeczpospolitej”.

W SSE EURO-PARK MIELEC największe inwestycje  planują: FIBRAIN i BURY (projekty po 60 mln zł) oraz MTU Aero Engines Polska (prawie 57 mln zł). Deklarowane nakłady inwestycyjne mają przekroczyć 510 mln, co przełoży się na utworzenie co najmniej 452 nowych miejsc pracy. Warto dodać, że mielecka strefa podobnie jak w poprzednim roku zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości wydanych zezwoleń – obecnie jest ich już 19 (rok 2015 strefa zakończyła z najlepszym wynikiem w kraju – 32 zezwolenia). Zarządzający mielecką SSE już myślą o pozyskaniu kolejnych inwestorów. W czerwcu br. ARP S.A.  złożyła wniosek  do Ministerstwa Rozwoju w sprawie rozszerzenia terenów inwestycyjnych strefy o ok. 175 ha gruntów, w dwóch województwach: podkarpackim i lubelskim. Ponadto w Mielcu powstają dwie hale produkcyjno-magazynowe z przeznaczeniem na wynajem, dzierżawę lub leasing dla potencjalnych inwestorów.

Z kolei Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN ma na swoim koncie inwestycje, które zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców wyniosą ponad 190 mln. Największe zlokalizowane będą w województwach dolnośląskim: firma Industrias Alegre Poland Sp. z o.o. (prawie 81 mln zł) i mazowieckim firma Tasomix Pasze Sp. z o.o. (38 mln zł) oraz STALGAST LOGISTICS Sp. z o.o. (około 33,5 mln zł). W efekcie działań przedsiębiorców ma powstać prawie 260 nowych miejsc pracy. Ponadto w planach TSSE jest powiększenie obszarów inwestycyjnych o prawie 130 ha. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo Rozwoju ich łączna powierzchnia będzie wynosiła ponad 1870 ha. Atutem tarnobrzeskiej strefy jest jej infrastruktura – strefa jest wyposażona w działki uzbrojone oraz budynki i hale dostępne dla inwestorów.

Od początku funkcjonowania obu stref przedsiębiorcy zainwestowali łącznie ponad 15,77 mld złotych, przez kilkanaście lat działania pozwoliło to na stworzenie i utrzymanie prawie 52 tys. miejsc pracy.