Dobre półrocze finansowe ARP S.A.

Data dodania: 2014-10-03
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w pierwszym półroczu 2014 r. zanotowała lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody spółki od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wyniosły 236 mln zł. Oznacza to wzrost o 24% w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w pierwszym półroczu 2014 r. zanotowała lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody spółki od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wyniosły 236 mln zł. Oznacza to wzrost o 24% w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r.

Największą część przychodów stanowiły oprocentowania od pożyczek i przychody związane z zarządzaniem specjalnymi strefami ekonomicznymi: Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN i Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.

Największy zysk ARP S.A. wypracowała z działalności finansowej, co wynikało z uzyskania wyższego niż w zeszłym roku w analogicznym okresie, zysku ze zbycia inwestycji. Istotne znaczenie dla uzyskania takiego wyniku miało wniesienie certyfikatów inwestycyjnych FIZ AN MARS do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

Nie były to jednak jedyne transakcje związane z tym podmiotem. ARP S.A. zasiliła PGZ kwotą 250 mln zł i wniosła do niej ważne spółki: Fabrykę Broni „Łucznik"– Radom Sp. z o.o., Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz" S.A., Hutę Stalowa Wola S.A., Nano Carbon Sp. z o.o. Był to jeden z ważniejszych projektów w historii ARP S.A.

Na koniec pierwszego półrocza 2014 r. kapitał własny wyniósł 5,3 mld zł, wzrósł więc o 3,7% w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku.

Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych ARP S.A. oraz Grupy ARP S.A. znajdują się stronie Giełdy Papierów Wartościowych – Catalyst.