Do ARP S.A. wpłynął wniosek o udzielenie pomocy na ratowanie od spółki PBG

Data dodania: 2012-07-27
27 lipca 2012 r. spółka PBG SA w upadłości układowej złożyła do ARP S.A. wniosek o pomoc na ratowanie.

27 lipca 2012 r. spółka PBG SA w upadłości układowej złożyła do ARP S.A. wniosek o pomoc na ratowanie.

Wniosek zostanie rozpatrzony przez ARP S.A. zgodnie z procedurami. W przypadku pomocy na ratowanie maksymalny okres rozpatrywania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. kompletnego wniosku wynosi trzy tygodnie. Następnie opinię wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i notyfikuje projekt do Komisji Europejskiej (KE). Komisja Europejska po zebraniu wszystkich niezbędnych dla niej informacji ma 2 miesiące na wydanie decyzji.

-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,4 mld zł.


Kontakt:
Agnieszka Gapys
Dyrektor Biura Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail: Agnieszka.Gapys@arp.com.pl
www.arp.com.pl