Cztery nowe inwestycje w EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2018-12-21
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca SSE EURO-PARK Mielec wydała cztery nowe decyzje o wsparciu dla firm: Dako Kozioł i Wspólnicy, Krosglass, Olimp Laboratories oraz HERB UPH Mariusz Pokrywka. Wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych to prawie 350 mln złotych. Producenci opakowań z tektury, włókna szklanego, suplementów diety i europalet będą realizować projekty w ramach ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca SSE EURO-PARK Mielec wydała cztery nowe decyzje o wsparciu dla firm: Dako Kozioł i Wspólnicy, Krosglass, Olimp Laboratories oraz HERB UPH Mariusz Pokrywka. Wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych to prawie 350 mln złotych. Producenci opakowań z tektury, włókna szklanego, suplementów diety i europalet będą realizować projekty w ramach ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji.

Decyzje o wsparciu otrzymały firmy: Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp.j., Krosglass S.A., Olimp Laboratories Sp. z o.o., "HERB" UPH Mariusz Pokrywka. Zgodnie z deklaracjami spółki zainwestują  prawie 350 mln zł. i utworzą 31 etatów. Razem z już zatrudnionymi będzie to blisko 1000 osób.

EURO-PARK MIELEC to najstarsza i bez wątpienia jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Działają w niej firmy z różnorodnych branż: od motoryzacyjnej i lotniczej, przez przetwórstwo drewna, po branżę spożywczą. Wiele firm rozbudowuje swoje zakłady produkcyjne. I dziś mamy przykład czterech przedsiębiorstw, które rozszerzają skalę działalności, korzystając z mechanizmów ustawy o wspieraniu inwestycji. Nowe projekty będą realizowane w powiatach: dębickim (Olimp Laboratories), krośnieńskim (Krosglass), lubartowskim (Drukarnia Dako) i przeworskim ("HERB" UPH)”. To oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych, zatrudnienia, a także rozwój i unowocześnienie produkcji. To dobra informacja zwłaszcza dla Podkarpacia, ale również sygnał dla inwestorów, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przynosi rezultaty – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Inwestycje zlokalizowane są w województwie lubelskim (Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp. j, Lubartów) oraz województwie podkarpackim (Krosglass S.A Krosno, Olimp Laboratories Sp. z o.o. - powiat dębicki i "HERB" UPH Mariusz Pokrywka - powiat przeworski). Ich celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych zakładów. Wszystkie projekty będą realizowane na terenie już istniejących zakładów.

Największe nakłady inwestycyjne zadeklarowały Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp. j. oraz Olimp Laboratories Sp. z o.o. (obie firmy po 152 mln zł). Pierwsza z nich to przedsiębiorstwo z branży opakowań z tektury litej i falistej. W ramach inwestycji spółka planuje m.in. zakup nowych maszyn w zakresie przetwórstwa opakowań, budowę magazynu oraz wdrożenie systemów logistycznych.

Olimp Laboratories Sp. z o.o. to z kolei firma z branży suplementów diety i produktów leczniczych, spółka planuje dywersyfikację działalności. Chce zbudować laboratoria, pracownię oraz linię produkcyjną dla nowych produktów.

Kolejna inwestor to "HERB" UPH Mariusz Pokrywka, który zadeklarował nakłady inwestycyjne  w wysokości prawie 1 mln zł. Spółka kupi maszyny i urządzenia, które pozwolą jej zwiększyć produkcję europalet, palet jednorazowych, elementów drewnianych, w tym więźby dachowej.

Czwartym inwestorem jest producent włókna szklanego – spółka Krosglass S.A., która zainwestuje 35,5 mln zł. W ramach planowanego projektu przedsiębiorca chce zbudować nową instalację do produkcji włókna szklanego.

SSE EURO-PARK Mielec zakończyła 2018 rok z dobrymi wynikami. ARP S.A. zarządzająca strefą wydała zezwolenia dla 32 inwestorów i 8 decyzji o wsparciu w ramach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 1,2 mld złotych, a w ramach inwestycji ma powstać prawie 700 nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu 6,5 tys. etatów.

ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi, wspomnianą mielecką oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu. Od początku ich istnienia do końca 2017 roku spółka wydała w nich 770 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ponad 65 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 500 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach.