Częstochowa rozwija się w dwóch Strefach

Data dodania: 2015-10-16
Ostatnia z cyklu debat organizowanych przez ARP S.A. z okazji 20-lecia SSE EURO-PARK MIELEC odbyła się w jej najmłodszej, liczącej niewiele ponad rok Podstrefie w Częstochowie.  Częstochowska Podstrefa jest beneficjentem zdobywanej przez lata wiedzy zarządzającego Strefą i Samorządu Lokalnego w zakresie potrzeb inwestorów. Wypracowany model współpracy skutkuje nowymi inwestycjami.     

Ostatnia z cyklu debat organizowanych przez ARP S.A. z okazji 20-lecia SSE EURO-PARK MIELEC odbyła się w jej najmłodszej, liczącej niewiele ponad rok Podstrefie w Częstochowie.  Częstochowska Podstrefa jest beneficjentem zdobywanej przez lata wiedzy zarządzającego Strefą i Samorządu Lokalnego w zakresie potrzeb inwestorów. Wypracowany model współpracy skutkuje nowymi inwestycjami.     

 

Pierwsze zezwolenia na prowadzenie działalności w Podstrefie częstochowskiej wydano kilka miesięcy po  jej ustanowieniu. Jeden z inwestorów buduje centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług około sprzedażowych dla  producentów i importerów sprzętu IT, RTV i AGD.  Kolejny ma w planach utworzenie centrum informatycznego, księgowego i usług wsparcia sprzedaży.

Łączna deklarowana wartość inwestycji w Podstrefie częstochowskiej wynosi blisko 29 mln zł, które przełożą się na utworzenie 190 nowych miejsc pracy. Wydanie następnych zezwoleń jest planowane jeszcze w tym roku.

- Jesteśmy przekonani, że miasto ma ogromny niewykorzystany w pełnym stopniu potencjał rozwoju, jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji zarówno przemysłowych, jak i ze sfery usług. Częstochowa ma bogate tradycje przemysłowe, wykwalifikowane kadry,dobrą infrastrukturę, a także nastawiony na  pełną współpracę samorząd – powiedział wiceprezes zarządu ARP S.A. Marcin Zieliński.

Utworzona na terenach byłej Huty Częstochowa Podstrefa należąca do SSE EURO-PARK MIELEC nie jest jedyną Specjalną Strefą Ekonomiczną działającą w Częstochowie. Na jej terenie również działa od 1996 roku  Katowicka SSE.  Fakt istnienia w Częstochowie od wielu lat Podstrefy Strefy katowickiej wzbogaca ofertę miasta dla przedsiębiorców z różnych branż zwłaszcza, że tereny ARP S.A. i Strefy katowickiej mają odmienną charakterystykę jak na przykład dostępną infrastrukturę, położenie, cenę gruntu.

Biorący udział w debacie prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk i prezes Katowickiej SSE Piotr Wojaczek są zdania, że miasto i region zyskują na obecności dwóch Stref. Według prezesa katowickiej SSE Piotra Wojaczka: - To nie strefy pomagają Częstochowie, to Częstochowa zmieniając się pomogła Strefom, że tak dobrze zafunkcjonowały – stwierdził w swoim wystąpieniu prezydent. W czerwcu 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy ARP S.A., Urzędem Miasta Częstochowa i Katowicką SSE mające na celu zachęcenie do  inwestowania lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Paneliści zgodzili się, że dobrym kierunkiem rozwoju dla Częstochowy są małe i średnie przedsiębiorstwa, bo dają stabilność, są lojalne i cechuje je lokalny patriotyzm.

Wspólnym obszarem współpracy jest współdziałanie obu Stref i władz lokalnych w dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb przyszłego rynku pracy.

- Miasto Częstochowa uruchomiło program Akademicka Częstochowa, którego celem jest odpowiednia edukacja pod kątem zapewnienia pracowników do konkretnych, czy pod konkretne oczekiwania – powiedział prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna,  która wspierała szybkie objęcie terenów w Częstochowie statusem SSE wyraziła opinię dotyczącą proporcji między wpływami budżetowymi utraconymi wskutek zwolnień podatkowych udzielonych przedsiębiorcom w SSE a wartością dokonanych na ich terenie inwestycji.

- Faktycznie Ministerstwo Finansów ma za zadanie zbieranie podatków na funkcjonowania państwa, ale są argumenty przemawiające za specjalnymi strefami ekonomicznymi. Jestem z Częstochowy. Nie ma tak najgorszego zjawiska jak bezrobocie, brak pracy degraduje, odbija się na zdrowiu, zjawiskach patologicznych – wtedy państwo na to wydaje pieniądze. Mamy dwa punkty widzenia polityki fiskalnej i społecznej. Chociaż dusza liberalna cierpi to pomiędzy wartością wolnego rynku a pracą dla ludzi wygrywa to drugie – poinformowała sekretarz Ministerstwa Finansów Izabela Leszczyna.

Uczestnicy debaty dyskutowali o konieczności wspólnych działań wobec inwestorów – zarówno na etapie ich pozyskiwania jak i obsługi poinwestycyjnej oraz o barierach, na jakie inwestorzy napotykają w swojej działalności.

- Barierą jest brak wiary. Liczy się po pierwsze czas, po drugie wsparcie miasta, a po trzecie infrastruktura na terenach strefy-  Mateusz Kapusta, dyrektor zarządzający X- KOM. 

Strategia ARP S.A. zakłada wsparcie przedsiębiorców inwestujących w zarządzanych przez ARP S.A Strefach. Ofertę pożyczkową kierowaną dotychczas do dużych firm ARP S.A. rozszerzyła o małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, które wdrażają innowacje. Do 2020 roku ARP S.A. planuje zainwestowanie w rozwój zarządzanych przez siebie Stref co najmniej 160 mln.