Czekamy na innowacyjne rozwiązania dla Lotniska Chopina

Data dodania: 2016-11-15
Agencja Rozwoju Przemysłu i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zapraszają do wzięcia udziału w czwartej edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. Tym razem  postaramy się znaleźć odpowiedzi na wyzwania technologiczne, organizacyjne i infrastrukturalne lotniska Chopina –  największego terminalu w Polsce.

Agencja Rozwoju Przemysłu i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zapraszają do wzięcia udziału w czwartej edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. Tym razem  postaramy się znaleźć odpowiedzi na wyzwania technologiczne, organizacyjne i infrastrukturalne lotniska Chopina –  największego terminalu w Polsce.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, które zaproponują rozwiązania najlepiej spełniające warunki określone przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Ich szczegółową charakterystykę zawiera Załącznik nr 1.

Nabór skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności polskich start-upów oraz małych i średnich firm, oferujących produkt lub usługę na indywidualnie określonym poziomie gotowości technologicznej.

Zgłaszanie propozycji rozwiązań możliwe jest za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - www.ptt.arp.pl (szczegóły dotyczące dokonania zgłoszenia znajdują się w Załączniku nr 3).

Termin zgłoszeń upływa 9 grudnia 2016 r.  Nadesłane propozycje zostaną ocenione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Agencję Rozwoju Przemysłu, następnie jurorzy wybiorą te najbardziej adekwatne. Laureaci otrzymają zaproszenie na Galę Finałową Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, która odbędzie się na Lotnisku Chopina w Warszawie 10 stycznia 2017 r.

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, do poprzednich edycji w odpowiedzi na niemal 50 różnych wyzwań swoje rozwiązania technologiczne zgłosiło prawie 140 przedstawicieli małych i średnich firm. Zwycięskie projekty są obecnie na etapie wdrożenia.

Szczegółowych informacji udziela:

w sprawach organizacyjnych:

Agnieszka Jakubiak tel.: 516 176 497, e-mail: agnieszka.jakubiak@arp.pl

w sprawach wyzwań:

Ewelina Wąsik tel.: 609 604 242, e-mail: e.wasik@polish-airports.com