Chińscy inwestorzy zainteresowani inwestycjami w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ARP S.A.

Data dodania: 2014-05-09
7 maja 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ARP S.A. z przebywającą w Polsce delegacją przedsiębiorców i władz chińskiej prowincji Hubei pod przewodnictwem Pana Zhang ChangEr, Wicesekretarza Komitetu Partii Komunistycznej Chin Prowincji Hubei. Celem wizyty było ustalenie dalszych działań związanych z utworzeniem specjalnego obszaru gospodarczego dedykowanego inwestorom chińskim na terenie specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. oraz przedstawienie konkretnych ofert inwestycyjnych.

Spotkanie z inwestorami7 maja 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ARP S.A. z przebywającą w Polsce delegacją przedsiębiorców i władz chińskiej prowincji Hubei pod przewodnictwem Pana Zhang ChangEr, Wicesekretarza Komitetu Partii Komunistycznej Chin Prowincji Hubei. Celem wizyty było ustalenie dalszych działań związanych z utworzeniem specjalnego obszaru gospodarczego dedykowanego inwestorom chińskim na terenie specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. oraz przedstawienie konkretnych ofert inwestycyjnych.

Wizyta jest kontynuacją rozpoczętej w 2012 r., przy okazji sprzedaży akcji FŁT „Kraśnik", współpracy pomiędzy ARP S.A. i przedstawicielami prowincji Hubei. 

Jak poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.: Spotkanie dedykowane jest idei utworzenia specjalnego obszaru gospodarczego dla inwestorów chińskich, działającego w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Koncepcja zakłada wypracowanie modelu świadczenia przez ARP S.A. usług wsparcia procesu inwestycyjnego począwszy od wyboru lokalizacji poprzez budowę infrastruktury aż do rozpoczęcia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania stref ekonomicznych i oczekiwań inwestorów chińskich.

Agencja zaprezentowała kilka możliwości lokalizacji inwestycji, w tym obszary inwestycyjne w Radomiu i Częstochowie. Podkreślono dużą atrakcyjność terenów, w szczególności dobrą komunikację, dostęp do infrastruktury oraz wykwalifikowanych kadr, obecność uczelni wyższych i instytutów badawczych, jak również rozwinięte usługi okołobiznesowe.

Zaprezentowana oferta inwestycyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem strony chińskiej, która po przeanalizowaniu złoży propozycje co do zakresu i przedmiotu przyszłych inwestycji. Przedstawiciele delegacji chińskiej zaprosili przedstawicieli Agencji do złożenia wizyty w Prowincji Hubei celem zaprezentowania oferty zainteresowanym przedsiębiorcom, jak również zwiedzenia jednego z najnowocześniejszych parków przemysłowo-technologicznymi znajdującego się na terenie Prowincji.