Centrum Inkubacji Biznesowej ESA BIC już w Polsce

Data dodania: 2022-10-31

W dziesiąta rocznicę członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej, została podpisana umowa na uruchomienie inkubatora biznesowego ESA Business Incubation Centres. Tym samym ESA BIC Poland dołącza do największej w Europie sieci inkubatorów technologicznych. Umowę podpisali Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Sebastian Dąbski, wiceprezes ARP S.A. oraz Josef Aschbacher, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej.

ESA BIC to największa sieć inkubatorów technologicznych w Europie, których celem jest wspieranie i inspirowanie przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju związanych z branżą kosmiczną. Dzięki procesowi inkubacji przedsięwzięcia te staną się działającymi komercyjnie rozwiązaniami. ESA BIC zapewnienia wsparcie w postaci finansowania bezzwrotnego, udostępnienia przestrzeni biznesowej oraz doradztwa o charakterze biznesowym i technologicznym w różnych segmentach branży kosmicznej.

- Do zadań ESA BIC Poland należeć będzie m.in. promowanie przedsiębiorczości, wspieranie współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją, działania wzmacniające współpracę międzynarodową. Oferta ESA BIC skierowana jest do startupów, tj. młodych firm technologicznych, które działają krócej niż 5 lat i chcą dostarczać produkty, procesy lub usługi z wykorzystaniem nowych technologii lub przy innowacyjnym wykorzystaniu istniejących technologii – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Inkubacja start-upów w Polsce realizowana będzie w dwóch miastach - w Warszawie oraz w Rzeszowie. Działalność ESA BIC Polska będzie prowadzona i koordynowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy z Centrami Inkubacji w Warszawie i w Rzeszowie. Proces inkubacji start-upów w Warszawie prowadzić będzie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, natomiast Brain Embassy zapewni przestrzeń biurową dla nowopowstałych firm. W Rzeszowie zarówno poprowadzenie procesu inkubacji jak i udostępnienie powierzchni biurowej dla start-upów zapewni Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

- Podpisanie umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a Europejską Agencją Kosmiczną umożliwi nam stworzenie centrów inkubacji biznesowej opartej o rozwiązania technologiczne sektora kosmicznego. Jest to dla nas niezwykle istotna sprawa. ESA BIC to znakomita ścieżka rozwoju dla start-upów. Dostają one ogromne wsparcie na poziomie biznesu, finansów, technologii czy kwestii prawnych. To świetnie zorganizowane ekosystemy, które umożliwiają nie tylko pozyskanie inwestorów lub partnerów biznesowych, ale też przyszłych potencjalnych klientów. Z polskiej strony zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów, którym bardzo dziękuję. To instytucje ze świata nauki, biznesu, samorządów i innych instytucji, które chciały wspólnie pracować. Chciałbym wyróżnić też naszych Partnerów - Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Fundację Przedsiębiorczości Technologicznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ale przede wszystkim Europejską Agencję Kosmiczną - powiedział Sebastian Dąbski, wiceprezes ARP S.A.

ESA BIC Poland jest działaniem regionalnym umiejscowionym w dwóch regionach polski: na Mazowszu oraz na Podkarpaciu. Jednak tworzony ekosystem ma charakter znacznie szerszy, poprzez aktywną współpracę całej sieci inkubatorów ESA BIC, Brokerów Technologii ESA czy nowych inicjatyw ESA (ESA phi-lab) rozrasta się na wszystkie kraje członkowskie ESA. Teraz dzięki utworzeniu ESA BIC Poland staje również udziałem Polski.

- Od 2003 roku, kiedy powstało pierwsze centrum ESA BIC, inkubację zakończyły 864 startupy, a 316 działa obecnie. ESA BIC Poland będzie 26. centrum BIC ESA, jak widzicie mamy je w wielu krajach, nie możemy się doczekać budowania w Polsce waszych biznesów i rozwijania waszych pomysłów. Będą dwie lokalizacje: Warszaw i Rzeszów. Zaczniemy od siedmiu startupów w roku, które będziemy wspierać. Celujemy w sumie w 35 startupów. Będziecie zatem Państwo bardzo zapracowani, razem będziemy zapracowani. Będziemy rozwijać nowe możliwości i nowe projekty w Polsce - skonkludował Josef Aschbacher, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej.