Biznes sięgający gwiazd – ARP wspiera sektor kosmiczny w Polsce

Data dodania: 2016-05-17
Polska Agencja Kosmiczna szacuje, że sektor kosmiczny w Polsce potrzebuje co roku około 300 absolwentów kierunków inżynierskich. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Polska Agencja Kosmiczna szacuje, że sektor kosmiczny w Polsce potrzebuje co roku około 300 absolwentów kierunków inżynierskich. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego.

– Firmy sektora kosmicznego, swoją przewagę konkurencyjną budują na unikalnym know-how. Jak każdy segment gospodarki „high tech", także ten sektor  potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry. Powstające kolejne kierunki studiów w zakresie technologii kosmicznych nie zaspakajają w pełni tego zapotrzebowania – powiedział wiceprezes ARP S.A., Michał Szaniawski – Absolwenci studiów inżynierskich stanowią niezbędną bazę kadrową sektora kosmicznego, nie mniej jednak konieczne jest dalsze kształcenie i zdobywanie doświadczenia, które odbywa się już w instytutach i firmach. ARP, realizując misję wspierania innowacji odpowiada, na te zapotrzebowanie rynku – dodał Szaniawski.

Porozumienie zawarte pomiędzy ZPSK a ARP S.A. ma na celu nawiązanie współpracy w dwóch głównych obszarach. Pierwszym z nich są działania na rzecz rozwoju kadr polskiego sektora technologii kosmicznych, w szczególności poprzez organizację staży, szkoleń i warsztatów. Drugim priorytetem są działania promujące polski sektor kosmiczny w kraju i za granicą, w tym organizowanie prezentacji i spotkań polskich firm w ramach wydarzeń organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Komisję Europejską.

- Misją Związku jest stworzenie silnego polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku. Naszym głównym celem jest konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych – wyjaśnił prezes ZPSK Paweł Wojtkiewicz.

W ramach pierwszego obszaru współpracy planowane jest m.in. uruchomienie programu stażowego dla absolwentów kierunków technicznych i młodych naukowców. Tworzenie miejsc pracy dla specjalistów związanych ze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), którzy są zaangażowani w kompleksowy proces tworzenia innowacyjnych produktów jest wymierną korzyścią związaną z inwestycjami w branżę. Kraje, których ambicją jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy stawiają na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, bo jest ona niezbędnym elementem budowania przewagi rynkowej we współczesnym świecie.

– Z założenia staże, których ARP jest organizatorem i fundatorem, będą miały charakter stricte merytoryczny i będą służyć przede wszystkim zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności laureatów konkursu w praktyce – dodał wiceprezes ARP.

Ważnym wyzwaniem dla branży jest poprawa komunikacji biznesowej polskich firm sektora kosmicznego. Nie dostrzegają one bezpośrednich korzyści z promocji podczas wystaw, targów czy innych eventów. M.in. dlatego też mają bardzo ograniczone budżety na działania marketingowe. Sektor kosmiczny wymaga także promocji w relacjach z administracją oraz w obszarze edukacji.

Polski sektor technologii kosmicznych już wkrótce zaprezentuje się na forum Europejskiej Agencji Kosmicznej, w ramach wydarzenia Polish Industry Space Day.