Audyt Innowacji: Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach

Data dodania: 2011-09-27
Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, rekrutują firmy z całej Polski do nowego projektu "Audyt Innowacji".

Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, rekrutują firmy z całej Polski do nowego projektu "Audyt Innowacji".


Od stycznia 2011 roku Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM rozpoczęły realizację wspólnego projektu - "Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie" w ramach Działania 5.2 "Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.


Głównym celem projektu  jest opracowanie nowej usługi biznesowej - audytu poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie obejmującej badanie  innowacyjności i  stylów rozwiązywania problemów w organizacji w  321 przedsiębiorstwach na terenie całego kraju i prowadzenie 48 usług doradczych oraz szkoleniowych (sesji facilitacyjnych). Ponadto po zakończeniu projektu zakłada się  rozpowszechnienie usługi wśród innowacyjnych przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu. 


Projekt poprzez działania ułatwiające przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych, niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej, może ukazywać właścicielom i kadrze menedżerskiej firm, jaki wpływ na możliwości podejmowania przez firmę działań innowacyjnych mają: jakość klimatu panującego w firmie, relacje interpersonalne oraz typy osobowościowe zatrudnionych w niej pracowników.

 Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: http://www.audytinnowacji.pl/

Patronat nad projektem sprawują:

 Patronat honorowy: Prezydent Miasta Poznania

Bankier.pl
Portal Innowacji MamBiznes.pl
EquityMagazine.pl
Krajowa Izba Gospodarcza,
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Północna Izba  Gospodarcza
Dolnośląska Izba  Gospodarcza

  •