ARP zwiększa inwestycje w podstrefie Radom

Data dodania: 2017-12-14
Agencja Rozwoju Przemysłu wdraża plan inwestycyjny dla Radomia, który zwiększy potencjał podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” w Radomiu. Nowe projekty zakładają budowę nowej hali w rejonie Wośniki, a także przebudowę hali „Łucznik” oraz sąsiadującego z nią budynku biurowego w dzielnicy Gołębiów. Na inwestycje, które zostały zaplanowane na lata 2018-2019, ARP przeznaczy kilkadziesiąt milionów złotych.

Agencja Rozwoju Przemysłu wdraża plan inwestycyjny dla Radomia, który zwiększy potencjał podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” w Radomiu. Nowe projekty zakładają budowę nowej hali w rejonie Wośniki, a także przebudowę hali „Łucznik” oraz sąsiadującego z nią budynku biurowego w dzielnicy Gołębiów. Na inwestycje, które zostały zaplanowane na lata 2018-2019, ARP przeznaczy kilkadziesiąt milionów złotych.

O potencjale ekonomicznym Radomia i okolic świadczy coraz większe zainteresowanie inwestorów. Celem ARP jest stworzenie im jak najlepszych warunków do prowadzenia biznesu. Jednocześnie musimy pamiętać o barierach, na które napotyka miasto w swoim rozwoju gospodarczym i skutecznie szukać na nie remedium – mówi Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Na terenie podstrefy Radom należącej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN działa ponad 40 przedsiębiorców w czterech rejonach inwestycyjnych, którzy zapewniają miejsca pracy dla ok. 4,5 tys. osób. Do tej pory zainwestowali oni niemal 800 mln zł. Tylko w tym roku ARP pozyskała do podstrefy 4 inwestorów, którzy zainwestują kolejne 104 mln zł. Do największych przedsiębiorstw działających w ramach podstrefy należą: Zbyszko Company S.A., Toho Poland Sp. z o.o., Techmatik S.A., Trend Glass Sp. z o.o. oraz Fabryka Broni „Łucznik”.

W dzielnicy Wośniki powstanie hala produkcyjna o powierzchni ok. 10 tys. m2 z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. Hala będzie miała możliwość podziału na trzy funkcjonalne segmenty o pow. ok. 5 tys. m2, i dwa po ok. 2,5 tys. m2 i dostosowana do działalności: mechanicznej, obróbki metali, tworzyw sztucznych, magazynowania oraz logistyki. Inwestycja ma zostać ukończona w II kwartale 2019 roku.

Kolejnym przedsięwzięciem na lata 2018-2019, o którym zadecydował Zarząd ARP jest przebudowa Hali nr 9 oraz budynku biurowego nr 9B w radomskim Gołębiowie. W ramach modernizacji hali zostaną przeprowadzone m.in. prace w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia, ogrzewania i odwodnienia oraz wykonanie zaleceń ochrony przeciwpożarowej. Ponadto nastąpi naprawa konstrukcji oraz wymiana poszycia dachu hali. Zmianie ulegnie także otoczenie hali, w tym wjazdy, ogrodzenia, plac manewrowo-postojowy oraz układ komunikacji wewnętrznej, parkingów i chodników. Z kolei budynek 9B w obecnym stanie technicznym nie rokował możliwości zagospodarowania. W związku z tym planowane jest jego wyburzenie oraz budowa nowoczesnego budynku biurowego z zapleczem socjalnym o pow. ok. 900 m2 oraz zagospodarowaniem przyległych terenów poprzez wykonanie wjazdu oraz parkingów.

Radom cierpi na brak dostępnych dużych terenów dla największych inwestycji, dlatego powinien konkurować innymi atutami: wykwalifikowaną kadrą w branży metalowej i mechanicznej, bliskością Warszawy i szybkością procesu inwestycyjnego. Stąd nasze inwestycje w obiekty przemysłowe pod wynajem. Ich dostępność ma pozwolić na uruchomienie działalności przez przedsiębiorców szybciej i sprawniej – bez czekania na to, aż wybudują się hale. Widzimy także potencjał dla rozwijania centrów outsourcingowych i back-office’owych. Tutaj ograniczeniem jest brak dostępnej powierzchni biurowej, ale i nad tym pracujemy – dodaje Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Celem nowych projektów ARP jest wykorzystanie ekonomicznego potencjału regionu i stworzenie inwestorom dobrych warunków rozwoju w postaci dostępu do uzbrojonych terenów. Rejon inwestycyjny podstrefy Radom cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, niemal ¾ ze 128 ha jest już zagospodarowane, do dyspozycji inwestorów jest jeszcze 34 ha. Należałoby niestety stwierdzić: „zaledwie 34 ha  z niepełną infrastrukturą miejską” i ta ilość dostępnych gruntów nie ulegnie szybkiemu zwiększeniu bez aktywnych, zdecydowanych działań samorządu radomskiego. Radom ma jednak wciąż wiele do zaoferowania, na jego atuty składa się m.in. bliskość dużej aglomeracji oraz wykwalifikowani pracownicy w branżach takich jak produkcja metalowa czy mechanika precyzyjna. Działania ARP mają na celu wsparcie konkurencyjności regionu, która wzmocni jego atrakcyjność inwestycyjną, co pozwoli na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.