ARP złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Przewozami Regionalnymi

Data dodania: 2015-07-13
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Przewozami Regionalnymi, których udziałowcami są Zarządy Województw Samorządowych. W wyniku objęcia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stanie się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Przewozami Regionalnymi, których udziałowcami są Zarządy Województw Samorządowych. W wyniku objęcia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stanie się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji jest konsekwencją podpisanej 24 czerwca br. przez ARP S.A., 13 Województw i PR Umowy Wspólników, która określa szczegółowe warunki objęcia udziałów przez ARP S.A. Są to m.in. przygotowanie przez Przewozy Regionalne planu restrukturyzacji spółki, otrzymanie przez ARP S.A. środków z budżetu na dokapitalizowanie spółki.

Spełnienie warunków Umowy Wspólników pozwoli ARP S.A. objąć udziały w PR i dokapitalizować Spółkę kwotą co najmniej 770 mln zł. Środki te zostaną w większości przekazane na pokrycie przeterminowanych zobowiązań i umożliwią rozpoczęcie procesu restrukturyzacji PR.