ARP złożyła do UOKiK wniosek dotyczący objęcia udziałów w GSG Towers

Data dodania: 2015-02-24
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze koncentracji polegającej na przejęciu udziałów w GSG Towers sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest obecnie Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze koncentracji polegającej na przejęciu udziałów w GSG Towers sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest obecnie Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o.

GSG Towers prowadzi działalność w zakresie produkcji wież do elektrowni wiatrowych oraz produkcji konstrukcji stalowych.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji jest konsekwencją podpisanej przez ARP w styczniu br. Ramowej Umowy Inwestycyjnej ze spółkami: Gdańsk Shipyard Group, GSG Towers oraz Stocznią Gdańsk. Umowa dotyczyła m.in. restrukturyzacji finansowej spółek z grupy Gdańsk Shipyard Group.

ARP w wyniku konwersji wierzytelności wobec Stoczni Gdańsk i GSG  stanie się 50% udziałowcem GSG Towers. Konwersja odbędzie się w dwóch etapach. ARP wspólnie ze spółką Gdańsk Shipyard Group będzie sprawowała wspólną kontrolę nad GSG Towers.

Wniosek złożony przez ARP do UOKiK wynika z  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którą wymagana jest zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację w przypadku gdy łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w 2014 roku przekroczył na terenie Polski równowartość 50.000.000 EUR.

Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację jest jednym z szeregu warunków określonych w Umowie Inwestycyjnej. Od ich  spełnienia uzależnione jest wejście ARP do GSG Towers.