ARP z programem dla miast średnich

Data dodania: 2018-09-05
- ARP od lat prowadząca restrukturyzację przedsiębiorstw, dziś swoje doświadczenie i środki finansowe wykorzystuje na rzecz odbudowy potencjału miast średnich. Dzięki Programowi Fabryka, wpisującemu się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspieramy zrównoważony rozwój całej Polski. Planujemy zbudować w wielu miastach biurowce o łącznej powierzchni 300 tys. m kw. Zatrudnienie znajdzie w nich 30 tys. osób – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas debaty „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na rzecz eliminowania barier rozwoju miast średnich” zorganizowanej w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy–Zdrój.

- ARP od lat prowadząca restrukturyzację przedsiębiorstw, dziś swoje doświadczenie i środki finansowe wykorzystuje na rzecz odbudowy potencjału miast średnich. Dzięki Programowi Fabryka, wpisującemu się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspieramy zrównoważony rozwój całej Polski. Planujemy zbudować w wielu miastach biurowce o łącznej powierzchni 300 tys. m kw. Zatrudnienie znajdzie w nich 30 tys. osób – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas debaty „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na rzecz eliminowania barier rozwoju miast średnich” zorganizowanej w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy–Zdrój.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Jego celem jest wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Aktywizacja potencjałów miast średnich jest możliwa m.in. poprzez zapewnienie warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych.

- Agencja Rozwoju Przemysłu, od lat kojarzona z ratowaniem przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji, chce wykorzystać swoje doświadczenie w odbudowie potencjału miast. Dlatego aktywnie włączamy się w realizację Pakietu dla miast średnich. Wiele z nich, niegdyś ikony przemysłu, utraciło swoje znaczenie gospodarcze. Mieszkańcy emigrują w poszukiwaniu pracy, a to przyczynia się do ich powolnego upadku. Chcemy dać miastom impuls do rozwoju. Dlatego przygotowaliśmy Program Fabryka, w ramach którego planujemy zbudować centra biurowo-usługowe w wybranych lokalizacjach. Przeanalizowaliśmy sytuację gospodarczo-społeczną 38 miast i spośród nich wybraliśmy grupę do pierwszego etapu Programu. Oprócz Radomia, gdzie trwają już prace nad rewitalizacją Fabryki Broni, planujemy do końca 2018 roku podpisać 2-4 listy intencyjne z miastami, które w naszej ocenie mają największy potencjał na sukces wspólnej inwestycji - powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas debaty „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na rzecz eliminowania barier rozwoju miast średnich” zorganizowanej w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy –Zdrój.

W debacie udział wzięli także: Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jolanta Jaworska, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska, Kraje Bałtyckie i Ukraina, Piotr Pilch, członek zarządu województwa podkarpackiego oraz Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR.

Lista miast zakwalifikowanych do programu opiera się o przeprowadzone wcześniej badania.  Analizie poddano sytuację miast zamieszkałych przez co najmniej 40 tys. osób, pod kątem realizacji funkcji społeczno-gospodarczych. Pod uwagę brany był poziom negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, takich jak poziom bezrobocia, odpływ ludności w celach zarobkowych czy powierzchnia biurowa przypadająca na jednego mieszkańca. Weryfikacji podlegały również możliwości kadrowe. Zbadano liczbę osób bezrobotnych z wykształceniem odpowiadającym potrzebom firm m.in. z sektora IT. Z tych grup najemcy powierzchni biurowych będą bowiem rekrutować swoich przyszłych pracowników. W wybranych miastach powstanie łącznie 300 tys. m kw. powierzchni biurowej. W nowych biurowcach zatrudnienie znajdzie ponad 30 tysięcy osób.

- Ideą Programu Fabryka jest wsparcie rozwoju sektora usług biznesowych, poprzez zwiększenie podaży powierzchni biurowych w miastach średniej wielkości, w których zapotrzebowanie na biura jest większe niż ich dostępność. Powierzchnie te będą adresowane przede wszystkim do sektora IT oraz firm outsourcingowych. Adresatem oferty będą także publiczne jednostki administracji rządowej i samorządowej, które w ramach polityki dekoncentracji będą przenosić swoje siedziby z miast aglomeracyjnych do tańszych miast regionalnych. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie grupy osób dojeżdżających codziennie do pracy do wielkich miast oddalonych od miejsca zamieszkania nawet o ponad 2 godziny drogi lub wyjeżdżających na stałe ze swojego miejsca zamieszkania. Zmniejszy to koszty społeczne i finansowe wielu rodzindodał Dariusz Śliwowski.

Biurowce, które powstaną w ramach Programu Fabryka mają być przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców. Dlatego zgodnie z założeniami mają spełniać szereg kryteriów: dobra lokalizacja (np. centrum) lub dostępność komunikacyjna w tym rowerowa, wysoki standard budynku, dostępność do usług towarzyszących (kantyna w budynku lub bliskie zaplecze gastronomiczne, usługi sportowe, rekreacyjne, sklepy, banki), dostęp do funkcji komunalnych (żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnia), dostęp do wyższych uczelni, szybki dojazd do lotniska, dostępność parkingów, udogodnienia dla rowerzystów (ścieżki rowerowe w pobliżu, miejsca dla rowerów).

Program Fabryka został zainaugurowany w czerwcu br. w Radomiu. Miasto to stanowi wyjątek w Programie, gdyż tam nie powstanie nowy budynek, a zostanie zrewitalizowana dawna Fabryka Broni i przebudowana na nowoczesny obiekt biurowy. To właśnie od niej otrzymał nazwę cały program. Koncepcja modernizacji Fabryki Broni obejmuje zagospodarowanie nieruchomości o powierzchni prawie 18 tysięcy m2 przy ulicy Przemysłowej 9 w Radomiu.

ZOBACZ FILM