ARP z nagrodą za szczególny wkład w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu

Data dodania: 2016-12-09
- Działania w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju pozwoliły na stworzenie spójnych narzędzi wsparcia polskich przedsiębiorców. Taka koordynacja umożliwia wytyczenie kierunków strategicznych i taktycznych. Jednym z naszych celów na najbliższe lata jest wspieranie branż, które w przyszłości będą fundamentalne dla rozwoju polskiej gospodarki, tzn. będą tworzyły finalne produkty i rozwiązania. W ARP koncentrujemy się na najnowszych technologiach, nie zapominamy przy tym o tradycyjnym przemyśle w innowacyjnej wersji – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (Grupa PFR) podczas debaty „Czy Polska może być potęgą gospodarczą”, zorganizowanej w ramach Forum Przemysłowego w Karpaczu.

- Działania w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju pozwoliły na stworzenie spójnych narzędzi wsparcia polskich przedsiębiorców. Taka koordynacja umożliwia wytyczenie kierunków strategicznych i taktycznych. Jednym z naszych celów na najbliższe lata jest wspieranie branż, które w przyszłości będą fundamentalne dla rozwoju polskiej gospodarki, tzn. będą tworzyły finalne produkty i rozwiązania. W ARP koncentrujemy się na najnowszych technologiach, nie zapominamy przy tym o tradycyjnym przemyśle w innowacyjnej wersji – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (Grupa PFR) podczas debaty „Czy Polska może być potęgą gospodarczą”, zorganizowanej w ramach Forum Przemysłowego w Karpaczu.

Przez ostatnie trzy dekady w polskiej gospodarce dominował model rozwoju oparty o niewidzialną ręką rynku oraz o niskie koszty produkcji. Obecnie stało się to niewystarczające. Dlatego powstała Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada, że większą rolę w rozwoju przedsiębiorstw powinno odgrywać państwo. Przykłady krajów rozwiniętych pokazują, że sektor publiczny może być efektywnym partnerem w tworzeniu przełomowych projektów.

- Dla odniesienia sukcesu gospodarczego i powodzenia większości projektów musimy budować coraz więcej produktów w formule opartej o wartość dodaną. Trzeba tworzyć łańcuchy dostaw, które są w stanie kreować nowe inwestycje, ale także potrzeby. Doskonale widać to na przykładzie branży automotive. W Polsce składa się wiele samochodów, ale jednocześnie powstaje ogrom firm, które robią do nich części. Podobnie jest w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych, mamy tu filarowe inwestycje polskich firm: 80% zezwoleń na działalność gospodarczą w mieleckiej strefie otrzymały firmy polskie i są to firmy, które powstają głównie do obsługi inwestycji zagranicznychpowiedział prezes Chludziński.

Dla polskiej gospodarki obecnie ważne są sektory oparte na wiedzy i branże high-tech, a zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu jest skuteczne wsparcie ich rozwoju. Są to min. branże: gier wideo, technologii kosmicznych oraz robotyka i automatyka. Jednocześnie ARP nie rezygnuje ze swoich filarowych narzędzi jak restrukturyzacja rozwojowa, czego przykładem są Przewozy Regionalne, które od 15 lat nie miały zysku, nie remontowały taboru i nie robiły nowych zakupów. Dzięki sprawnie prowadzonej restrukturyzacji  spółka, w tym roku osiągnęła wynik dodatni na wszystkich rodzajach działalności.

Podczas II Forum Przemysłowego Agencja Rozwoju Przemysłu została odznaczona nagrodą specjalną za „szczególny wkład w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu”.

W debacie "Czy Polska może być europejską potęgą gospodarczą?” udział wzięli Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Partnerów, EY,  Grzegorz W. Kołodko - profesor Akademii Leona Koźmińskiego oraz Janusz Steinhoff - doradca zarządu PwC Polska.