ARP: Współpraca dużych spółek z sektorem MŚP napędza innowacyjność w Polsce

Data dodania: 2015-09-23
- Zespół brokerów ARP S.A. będzie poszukiwał dla dużych przedsiębiorstw partnerów z sektora małych i średnich firm, którzy mogą dostarczyć innowacyjne produkty i technologie – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas konferencji „Innowacyjność w spółkach z udziałem Skarbu Państwa", która odbyła się 23 września br. w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

- Zespół brokerów ARP S.A. będzie poszukiwał dla dużych przedsiębiorstw partnerów z sektora małych i średnich firm, którzy mogą dostarczyć innowacyjne produkty i technologie – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas konferencji „Innowacyjność w spółkach z udziałem Skarbu Państwa", która odbyła się 23 września br. w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

Według wiceprezes Patrycji Zielińskiej współpraca dużych firm z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, przy wsparciu ARP S.A. zwiększy innowacyjność polskiej gospodarki. – Proces ten wspieramy poprzez Platformę Transferu Technologii (PTT), która gromadzi zasoby firm zainteresowanych udostępnieniem swoich nowatorskich rozwiązań oraz informacje o potrzebach podmiotów gotowych do ich pozyskania – przypomniała wiceprezes Zielińska.

Model będzie wzmocniony także bezzwrotnym finansowaniem zakupu przez firmy patentów, czy wiedzy technicznej. Fundusze na te cele będą pochodzić ze środków unijnych. Ponadto zespół brokerów ARP S.A. będzie wspierał współpracę dużych przedsiębiorstw z firmami z sektora MŚP. ARP S.A. połączy także małe i średnie firmy z jednostkami naukowymi, które pomogą rozwinąć poszukiwane przez duże przedsiębiorstwa rozwiązania technologiczne.

- Korzyści z tej współpracy są obopólne. Duże firmy mają dostęp do innowacyjnych technologii opracowywanych w start-up'ach. Natomiast małe i średnie firmy mogą korzystać z ich zasobów, nie musząc ponosić bardzo wysokich kosztów budowy własnych działów badawczo-rozwojowych – podkreśliła wiceprezes Zielińska.

Współpraca mniejszych spółek z dużymi podmiotami stwarza także szansę podniesienia poziomu technologicznego sektora MŚP w zakresie: dostępu do partnerstw zagranicznych, zaplecza eksperckiego, profesjonalnego consultingu, czy infrastruktury przemysłowej.