ARP współorganizatorem Dnia Gospodarczego na Kongresie Polska Wielki Projekt

Data dodania: 2018-05-19
O ambicjach nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych i silnej gospodarce służącej dobru wspólnemu mówili podczas Kongresu Polska Wielki Projekt, Marcin Chludziński i Andrzej Kensbok, członkowie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

O ambicjach nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych i silnej gospodarce służącej dobru wspólnemu mówili podczas Kongresu Polska Wielki Projekt, Marcin Chludziński i Andrzej Kensbok, członkowie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Na wszystkie trendy światowe warto patrzeć z polskiej perspektywy. Powinniśmy koncentrować się na tych trendach, które odpowiadają naszej wizji rozwoju gospodarczego, które określiliśmy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Musimy także pamiętać, że przyszłość naszej gospodarki budujemy na jej teraźniejszości, na stanie, w którym jest obecnie – powiedział prezes ARP S.A. Marcin Chludziński.

ARP aktywnie włącza się w działania wyznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wspiera polską myśl technologiczną i innowacje produktowe powstające na terenie Polski. W specjalnych strefach ekonomicznych ARP wspiera rozwój innowacyjnych projektów, z takich branż jak lotnicza, automotive czy elektroniczna.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznacza kilka sektorów strategicznych, które mogą stać się motorami polskiej gospodarki. To m.in.: przemysł lotniczy, zbrojeniowy, stoczniowy, chemiczny, spożywczy, transportowy i IT.  

ARP jest zaangażowana w przemysły przyszłości. Inwestuje w nowoczesne technologie, specjalistyczne i innowacyjne rozwiązania. Wśród obranych przez nią kierunków są technologie kosmiczne czy sektor gier wideo. Są to wiedzo- i kapitało-chłonne branże, które przynoszą innowacyjne rozwiązania, znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.

ARP zajmuje się wspieraniem polskich przedsiębiorców, zarówno tych z udziałem Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorców prywatnych. – U podstaw naszych działań leży budowanie świadomości, że przemysł, gospodarka i krajowe produkty mają narodowość, która często decyduje o naszych przewagach konkurencyjnych. ARP jest też znana ze skutecznie przeprowadzanych procesów restrukturyzacji, które doprowadziły do odbudowania dobrej sytuacji wielu firm, co procentuje również wyższymi wpływami do budżetu państwa – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP S.A.

Tegoroczna edycja Kongresu przebiegła pod hasłem „Wartości”. W ciągu czterech dni dyskusji tematycznych, goście z całego świata rozmawiali m.in. o kwestiach gospodarczych, społecznych, o wartościach demokratycznych w zmieniającej się Europie, ale także o zagadnieniach związanych z edukacją czy z historią.

Kongres Polska Wielki Projekt jest wydarzeniem poświęconym strategicznym wyzwaniom rozwojowym stojącym przed Polską w najbliższych dekadach. Organizatorzy dostrzegają w dzisiejszym życiu społeczno-politycznym ogromną potrzebę stworzenia silnych ram debaty publicznej o sprawach najwyższej wagi, zarówno w obszarze gospodarczym, jak i politycznym. Stąd misja Kongresu – spotkań i dyskusji wokół zagadnień oraz idei, bez których nie sposób myśleć o rozwoju i budowaniu nowoczesnego, silnego państwa.  

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., organizator Dnia Gospodarczego, była gospodarzem dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy to „Silna gospodarka dla dobra wspólnego – wartość czy utopia?”. Wzięli w nim udział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen S.A., Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, Adam Sikorski, prezes PZL Sędziszów S.A., prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej oraz Paweł Surówka, prezes PZU S.A.

W drugiej dyskusji, pt. „Ambicje nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych wzięli udział: Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego S.A., Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Tomasz Janik, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob S.A.