ARP wspiera zrównoważony rozwój biznesu

Data dodania: 2015-04-24
Agencja Rozwoju Przemysłu, wraz z 20 firmami, podpisała „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju". W uroczystości wzięły udział największe polskie przedsiębiorstwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu, wraz z 20 firmami, podpisała „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju". W uroczystości wzięły udział największe polskie przedsiębiorstwa.

Deklaracja jest wynikiem prac nad projektem „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050". Projekt ten to wspólna inicjatywa Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm doradczych PwC i Deloitte. Nawiązuje on do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie znaczenia wyzwań w tym zakresie oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz celów rozwojowych Polski.

Jak dotąd Deklarację podpisało 81 firm, które zobowiązały się m.in. opierać swoje działania o innowacyjne myślenie i edukację zarówno pracowników jak i społeczeństwa, prowadzić działalność w oparciu o zaufanie i dialog, współpracować z ośrodkami akademickimi i szkołami, promować wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, zmniejszać negatywny wpływ działalności na środowisko oraz podnosić poziom etyki w biznesie.

Zdjęcia dzięki uprzejmość Ministerstwa Gospodarki.