ARP wspiera „kosmiczne ścieżki kariery”

Data dodania: 2018-08-30
Jedenastu stażystów rozpocznie wkrótce praktyki w firmach działających w sektorze technologii kosmicznych w Polsce. To rezultat zakończonej trzeciej edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a patronat honorowy nad nim objęła Polska Agencja Kosmiczna.

Jedenastu stażystów rozpocznie wkrótce praktyki w firmach działających w sektorze technologii kosmicznych w Polsce. To rezultat zakończonej trzeciej edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a patronat honorowy nad nim objęła Polska Agencja Kosmiczna.

Polski rynek firm kosmicznych liczy obecnie ok. 300 podmiotów, pracuje w nim łącznie niemal 3000 osób, a jego wartość systematycznie rośnie – obecnie jest wyceniany na 150 mln zł. Analogicznie w  Unii Europejskiej wartość branży wynosi prawie 50 miliardów EURO, a samych zatrudnionych jest ponad 230 tys. Sektor kosmiczny jest jednocześnie najbardziej zaawansowaną technologicznie gałęzią przemysłu, a tworzone w jego ramach technologie mają fundamentalny wpływ na rozwój światowej gospodarki. Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, polski sektor kosmiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu. Produkty krajowych firm związane są m.in. z mechaniką, optoelektroniką, magazynowaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych, oprogramowaniem pokładowym i naziemnym, znajdują zastosowanie nie tylko w sektorze kosmicznych, ale także w innych gałęziach gospodarki.

Istotnego wsparcia dla rozwoju sektora technologii kosmicznych udziela Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiada ono za kształtowanie polityki kosmicznej w Polsce, koordynuje działania administracji rządowej w tym obszarze i podejmuje kluczowe decyzje. Reprezentuje także Polskę w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

- Dwa lata temu rząd zdecydował się wspomóc polskie firmy w podboju kosmosu. Chcielibyśmy, żeby w 2030 roku polskie firmy miały 3 proc. udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego. Aby te marzenia stały się faktem, potrzebne są takie programy jak ten prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu, czyli „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Chcemy wspierać młode osoby w budowaniu ich kariery. Bo to oni w niedalekiej przyszłości będą pracować na rzecz jeszcze lepszej pozycji Polski w światowej branży kosmicznej – ­powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Polska ma bardzo duży potencjał do wykorzystania, w postaci kapitału ludzkiego, wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, zdolnych studentów kierunków technicznych, a także ciągle rozwijającego się dorobku naukowego instytutów badawczych

- Agencja Rozwoju Przemysłu, uczestniczy w realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej. Od trzech lat prowadzimy program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, w ramach którego młodzi ludzie przez pół roku odbywają płatne praktyki w firmach z branży. Celem programu jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami z sektora kosmicznego. Dowodem na sukcesy tego programu są jego efekty, aż 80% uczestników dwóch edycji dostało propozycję pracy po zakończeniu stażu. Liczę na jeszcze lepsze wyniki w tym roku. Nasze analizy potwierdzają, że sektor kosmiczny jest bardzo perspektywiczny. Dla nas to nie tylko inwestycja w ludzi, którzy zapewnią lepszy rozwój branży, ale także w potencjał całego sektora – powiedział wiceprezes ARP, Dariusz Śliwowski podczas konferencji podsumowującej trzecią edycję programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”.

W ramach dwóch pierwszych edycji programu stażowego 20 osób odbyło praktyki w firmach z branży kosmicznej, a 16 z nich znalazło w tych firmach zatrudnienie. Do trzeciej edycji zgłosiło się kilkudziesięciu kandydatów, z których 11 już wkrótce zacznie półroczne staże. Zwycięzcami są:

 1. Tomasz Kowalski, staż w Adaptronica
 2. Michał Gumiela, staż w Astronika
 3. Paweł Zagórski, staż w CBK PAN
 4. Justyna Kozłowska, staż w GMV Innovating Solutions
 5. Jakub Szychowski, staż w InPhoTech
 6. Julia Matysiak, staż w iTTi
 7. Gabriela Kuc, staż w OPEGIEKA
 8. Przemysław Pustułka, staż w PIAP-Space
 9. Bartosz Widera, staż w SENER
 10. Błażej Zieliński, staż w SpaceForest
 11. Jacek Goczkowski, staż w Syderal Polska

Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” jest pierwszym tego typu programem organizowanym w Polsce (jednym z trzech w Europie). Jest realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. Adresatami programu są absolwenci studiów o kierunkach technicznych oraz młodzi naukowcy, którzy w okresie 6 miesięcy zdobywają doświadczenie w firmach sektora kosmicznego. ARP w 60% pokrywa koszty wynagrodzenia stażystów.

Agencja Rozwoju Przemysłu prowadzi ponadto wiele innych działań promujących i wspierających sektor technologii kosmicznych w kraju. Ważną część tych działań stanowi wsparcie dla rozwoju kadr (w tym pozyskiwania nowych kompetencji). Oprócz realizacji pierwszego w Polsce programu stażowego, ARP prowadzi, we współpracy z wiodącymi uczelniami w Polsce program inicjatyw szkoleniowych pod nazwą ARP Space Academy. W ramach tego programu organizowane są m.in. kursy dla osób rozpoczynających pracę w sektorze kosmicznym. ARP także wspiera działalność studentów. Patronuje m.in. Studenckiemu Kołu Astronomicznemu Politechniki Warszawskiej, wspiera projekt DREAM realizowany na Politechnice Warszawskiej. W planach na 2018 r. znajduje się także „Kosmiczne Road Show” z firmami kosmicznymi, promujące zatrudnienie w sektorze kosmicznym, które odbędzie się na wybranych polskich uczelniach.