ARP wspiera komercjalizację innowacyjnych projektów

Data dodania: 2015-06-23
- Mimo, że w Polsce nie brakuje kapitału na rozwój innowacyjnych projektów, ciągle są trudności z wprowadzeniem produktów na rynek. Tę lukę wypełnia ARP Venture – firma, która oferuje środki finansowe na komercjalizację. - powiedział Marek Szczepański, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu „Jak wykorzystać rynek kapitałowy do finansowania badań i rozwoju" w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

- Mimo, że w Polsce nie brakuje kapitału na rozwój innowacyjnych projektów, ciągle są trudności z wprowadzeniem produktów na rynek. Tę lukę wypełnia ARP Venture – firma, która oferuje środki finansowe na komercjalizację. - powiedział Marek Szczepański, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu „Jak wykorzystać rynek kapitałowy do finansowania badań i rozwoju" w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

Wiceprezes Szczepański przypomniał, że spółka ARP Venture została powołana w ramach Grupy ARP S.A., aby inwestować w innowacyjne i perspektywiczne projekty, rozwijane przez małe i średnie firmy. Funkcjonuje od listopada zeszłego roku i ma już pierwsze zrealizowane transakcje. - W Polsce mamy dużo funduszy zalążkowych, które powstały głownie dzięki środkom unijnym. Brakuje natomiast finansowania ze strony funduszy na poziomie komercjalizacji projektu. Wtedy potrzebne są większe środki, a ryzyko rośnie. Na tym etapie, fundusze obawiają się strat i inwestują mniej chętnie, często oczekując wielu zabezpieczeń – powiedział wiceprezes Szczepański. – Dzięki ARP Venture rośnie szansa na komercjalizację nowatorskich pomysłów – dodał wiceprezes. 

Firmy, instytuty badawcze i wynalazcy mogą poszukiwać kapitału na realizację innowacyjnych projektów także na uruchomionej przez ARP Platformie Transferu Technologii, do której dostęp jest bezpłatny. – PTT pozwala zaprezentować projekty i ułatwia dotarcie do potencjalnych inwestorów, poszukujących takich rozwiązań – podkreślił wiceprezes ARP S.A. - Biorcy technologii z kolei otrzymują bezpośredni do nich dostęp – dodał.

Wiceprezes Szczepański podkreślił, że ARP planuje także pozyskać 120 mln zł z funduszy unijnych na rozwój projektów w ramach PTT. Większość tych środków zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu technologii i usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie PTT oferuje ponad 521 rozwiązań technologicznych z 12 branż: medycyna, biotechnologia i farmacja, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, ochrona środowiska, branża drzewno-papiernicza, chemia, branża elektromaszynowa, branża spożywcza, budownictwo, opakowania i poligrafia, telekomunikacja/TIC.