ARP włącza się w budowę kultury innowacyjności

Data dodania: 2016-06-17
– Innowacje i rozwój technologii są warunkami niezbędnymi dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na duży poziom niepewności towarzyszący procesom innowacyjnym konieczne jest aktywne wsparcie ze strony państwowych instytucji. ARP aktywnie włącza się w ten proces – powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podczas debaty „Patent na innowacyjność – co zrobić by polska gospodarka była bardziej innowacyjna" organizowanej przez Puls Biznesu w ramach wydarzenia „Czas na patriotyzm gospodarczy", którego ARP S.A. była partnerem.

Innowacje i rozwój technologii są warunkami niezbędnymi dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na duży poziom niepewności towarzyszący procesom innowacyjnym konieczne jest aktywne wsparcie ze strony państwowych instytucji. ARP aktywnie włącza się w ten proces – powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podczas debaty „Patent na innowacyjność – co zrobić by polska gospodarka była bardziej innowacyjna" organizowanej przez Puls Biznesu w ramach wydarzenia „Czas na patriotyzm gospodarczy", którego ARP S.A. była partnerem.

Uczestnicy debaty podkreślali rolę, jaką dla polskiej gospodarki może odegrać realizacja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczególną uwagę zwracano na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez budowę przyjaznego dla nich otoczenia i systemu finansowania innowacji. Realizacją celów ujętych w programie Wicepremiera Mateusza Morawieckiego ma zająć się Polski Fundusz Rozwoju, w który włącza się Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

– Na wszystko co robi ARP patrzymy od strony biznesowej. Dla nas innowacja to coś, co się sprawdzi na rynku. We wspieraniu innowacyjności preferujemy takie narzędzia, które mobilizują przedsiębiorców do myślenia biznesowego, a nie roszczeniowego – podkreślał wiceprezes Szaniawski. – Naszą rolą jako ARP jest stworzenie kultury innowacyjności powiązanej z kulturą przedsiębiorczości, w której znajduje się miejsce zarówno na gotowość do ponoszenia ryzyka, jak również akceptacji porażki.

Według wiceprezesa Michała Szaniawskiego bardzo ważna jest również modyfikacja roli administracji publicznej, która to powinna być podmiotem zamawiającym innowacyjne rozwiązania i motorem do napędzania innowacji.