ARP: wkrótce cała Polska jedną specjalną strefą ekonomiczną

Data dodania: 2018-05-15
- Obecnie tylko na 0,08 procentach powierzchni kraju przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencji podatkowych. A zapotrzebowanie jest o wiele większe. Przedsiębiorcy mówili o tym od lat, zgłaszając potrzebę wyrównania szans prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całego kraju. Dopiero wejście ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym zapewnia realną zmianę. Pozwala przedsiębiorcom otwierać firmy wszędzie tam, gdzie znajdą wykwalifikowanych pracowników. Dziś z ich brakiem często spotykają się w specjalnych strefach ekonomicznych. Strefy powinny nie tylko być administracyjnym punktem udzielania zezwoleń, ale przede wszystkim, dzięki współpracy z samorządami, stanowić centrum rozwoju gospodarczego regionu. Nam ta współpraca idzie bardzo dobrze, bo znamy potrzeby przedsiębiorców i bolączki samorządów. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę, uzbrajamy tereny, budujemy drogi. Inwestujemy w to, na co często samorządów nie stać. A to są obecnie czynniki decydujące  o prowadzeniu działalności gospodarczej w konkretnym miejscu – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Obecnie tylko na 0,08 procentach powierzchni kraju przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencji podatkowych. A zapotrzebowanie jest o wiele większe. Przedsiębiorcy mówili o tym od lat, zgłaszając potrzebę wyrównania szans prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całego kraju. Dopiero wejście ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym zapewnia realną zmianę. Pozwala przedsiębiorcom otwierać firmy wszędzie tam, gdzie znajdą wykwalifikowanych pracowników. Dziś z ich brakiem często spotykają się w specjalnych strefach ekonomicznych. Strefy powinny nie tylko być administracyjnym punktem udzielania zezwoleń, ale przede wszystkim, dzięki współpracy z samorządami, stanowić centrum rozwoju gospodarczego regionu. Nam ta współpraca idzie bardzo dobrze, bo znamy potrzeby przedsiębiorców i bolączki samorządów. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę, uzbrajamy tereny, budujemy drogi. Inwestujemy w to, na co często samorządów nie stać. A to są obecnie czynniki decydujące  o prowadzeniu działalności gospodarczej w konkretnym miejscu – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W debacie „Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną” wzięli także udział: Iwona Chojnowska-Haponik - dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA, Tadeusz Kościński - podsekretarz stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Janusz Michałek - prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Jan Pamuła - prezes zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Konrad Pokutycki - prezes zarządu, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Cezary Przygodzki - partner, Dentons.

Według ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym przedsiębiorstwa będą musiały spełniać dwa kryteria, jakościowe i ilościowe, aby móc skorzystać z ulg inwestycyjnych. Ilościowe to określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa. Jakościowe dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji. Preferowane będą inwestycje, które będą tworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy. Duże znaczenie będą miały inwestycje innowacyjne, a także aktywność w tych regionach Polski, które znajdują się jeszcze na niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Ma to stworzyć szczególne szanse dla rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce Wschodniej.

Reforma SSE w jeszcze większym stopniu kładzie nacisk na tereny o wyższym bezrobociu. Większe wsparcie dostaną mikro-, małe i średnie firmy, które zainwestują od 200 tys. do 100 mln zł. Im mniejsza firma i im wyższe bezrobocie w danym miejscu, tym większe będą ulgi podatkowe.

- Jako ARP mamy bogate i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu SSE, dlatego aktywnie włączamy się w proces reformy. Sprawnie zarządzane SSE pokazały, że są skutecznym narzędziem wspierania rozwoju polskiej gospodarki – powiedział Marcin Chludziński, prezes ARP S.A.

ARP jako pierwsza w Polsce założyła specjalną strefę ekonomiczną. SSE EURO-PARK MIELEC początkowo była odpowiedzią na problemy gospodarcze regionu. Jej głównym celem była pomoc w zmniejszeniu bezrobocia. Dziś strefy zarządzane przez ARP, SSE EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN, to nie tylko niższe podatki. To także szybkie tempo procedowania spraw administracyjnych, dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne z rozbudowaną infrastrukturą techniczną, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz sie­ci dostawców i podwykonawców z różnych branż przemysłu.

ARP stwarza jak najlepsze możliwości in­westycyjne i kooperacyjne dla przedsiębiorstw. Na terenie zarządzanych przez nią stref zwolnienia z podatku dochodowego dla małych i mikro firm sięgają nawet 70%, co stanowi najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej.

Specjalne strefy ekonomiczne to nie tylko dobre miejsce dla inwestorów. Strefy są skutecznym narzędziem pobudzania polskiej gospodarki i rozwoju regionów, w których się znajdują. W SSE współpraca między państwem, samorządami i przedsiębiorcami rozwija się szczególnie intensywnie.

Agencja Rozwoju Przemysłu jest członkiem klastrów Dolina Lotnicza i Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Dzięki temu firmy, które prowadzą działalność w strefach zyskują duże możliwości kooperacyjne. Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN jest również założycielem Klastra Edukacji Zawodowej, który wspiera firmy działające w strefie w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry poprzez m.in. współpracę przy tworzeniu nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach średnich.

Około 75 procent zezwoleń udzielonych w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych dotyczy firm z polskim kapitałem. Ponad 70 procent to zezwolenia dla firm z sektora MŚP. Zatem głównym beneficjentem w SSE zarządzanych przez ARP są małe i średnie polskie firmy, a nie tak jak zwykło się myśleć o SSE – duże zagraniczne korporacje.

Agencja Rozwoju Przemysłu inwestuje w strefach w infrastrukturę przemysłową. W ostatnich latach udostępniła przedsiębiorcom nowe obiekty przemysłowe m.in. w Mielcu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu.