ARP - ważny krok do restrukturyzacji GK HAWE

Data dodania: 2015-11-02
Agencja Rozwoju Przemysłu, Alior Bank oraz spółki GK HAWE zawarły w ostatni piątek (30.10.2015 r.) umowę ramową w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A. i HAWE Telekom. To ważny krok w kierunku ustabilizowania sytuacji finansowej GK HAWE.

Agencja Rozwoju Przemysłu, Alior Bank oraz spółki GK HAWE zawarły w ostatni piątek (30.10.2015 r.) umowę ramową w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia HAWE S.A.
i HAWE Telekom. To ważny krok w kierunku ustabilizowania sytuacji finansowej GK HAWE.

Jednak do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej potrzeba jeszcze spełnienia warunków zawieszających, na co Wierzyciele dali GK HAWE czas do 1 grudnia br. Chodzi w szczególności o kwestię spłaty wymagalnych wierzytelności obligacyjnych.