ARP uruchamia unikalne na rynku rozwiązanie: Platformę Transferu Technologii

Data dodania: 2015-04-21
- ARP w ciągu 5 lat przeznaczy na innowacje 1,3 mld zł. Będą to inwestycje kapitałowe oraz wsparcie dla projektów realizowanych w formule otwartych innowacji. W tym celu w maju uruchamiamy unikalne na rynku rozwiązanie Platformę Transferu Technologii. Miejsce współpracy biznesowej, wymiany wiedzy i innowacyjnych projektów - powiedziała prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Aleksandra Magaczewska podczas panelu „Liderzy innowacyjności" zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- ARP w ciągu 5 lat przeznaczy na innowacje 1,3 mld zł. Będą to inwestycje kapitałowe oraz wsparcie dla projektów realizowanych w formule otwartych innowacji. W tym celu w maju uruchamiamy unikalne na rynku rozwiązanie Platformę Transferu Technologii. Miejsce współpracy biznesowej, wymiany wiedzy i innowacyjnych projektów - powiedziała prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Aleksandra Magaczewska podczas panelu „Liderzy innowacyjności" zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Z badań wynika, że polscy przedsiębiorcy chcą wdrażać innowacyjne technologie. Dostępne są także środki na ten cel. Jednak pomimo poprawiającej się z każdym rokiem sytuacji, polska gospodarka nadal jest postrzegana, jako mało innowacyjna – powiedziała Prezes Magaczewska. Jej zdaniem problemem jest brak kultury współdziałania i otwartości przy realizacji innowacyjnych projektów. 

Prezes Magaczewska podkreśliła, że sukces innowacyjnych projektów nie zawsze jest związany z dużymi nakładami finansowymi. - W modelu otwartych innowacji, firmy nie muszą budować kosztownych centrów badawczych, żeby wprowadzać nowe technologie. Ważna jest współpraca, wymiana pomysłów, zakup i adaptacja gotowych rozwiązań. Szczególnie w zmieniających się realiach rynkowych, gdzie trzeba działać szybko i elastycznie. Takie możliwości dają otwarte innowacje – dodała.

Według prezes Magaczewskiej polskie przedsiębiorstwa, aby móc konkurować na zagranicznych rynkach, powinny korzystać z pomysłów nie tylko wewnętrznych, ale i zewnętrznych. Natomiast niewykorzystywane we własnej firmie rozwiązania udostępniać innym podmiotom.

 - ARP chce wspierać ten proces poprzez Platformę Transferu Technologii (PTT), którą uruchamiamy w maju.Platforma to unikalne narzędzie do komercjalizacji innowacji. Połączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. Istotną cechą Platformy będzie możliwość zgłoszenia za jej pośrednictwem zapotrzebowania na dany rodzaj technologii. W ramach Platformy ARP zapewni także dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowanie usług doradczych ze środków unijnych – wyjaśniła prezes Magaczewska.

- Platforma będzie miała międzynarodowy charakter. Każdy wpis będzie w języku angielskim i polskim. Pracownicy ARP będą pomagać przy publikacji ofert i moderować wpisy. Sama wizualizacja będzie przyjazna i wsparta inteligentnym systemem wyszukiwania - dodała.

Zaznaczyła, że Platforma będzie główną osią Ekosystemu ARP, w którego skład wchodzą również spółki z Grupy ARP S.A. m.in. ARP Venture - Będzie to optymalne środowisko dla rozwoju i komercjalizacji innowacji. Miejsce gdzie przedsiębiorcy mogą otrzymać pełne wsparcie - dodała.

Prezes Magaczewska podkreśliła, że w ramach Ekosystemu, ARP współpracuje z inwestorami w specjalnych strefach ekonomicznych, spółkami Skarbu Państwa oraz innymi instytucjami wspierającymi innowacyjność. - Na początku kwietnia podpisaliśmy ważne porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju. Łączymy nasze uzupełniające się oferty, aby maksymalnie wykorzystać efekt synergii. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc na każdym etapie cyklu życia projektu: od badań (wsparcie NCBiR) do jego wprowadzenia na rynek (wsparcie ARP) – powiedziała.  

 - Przykładem tej współpracy jest projekt realizowany przez GRC Technologie z Krakowa. W marcu ARP Venture podpisała z firmą GRC umowę pożyczki, na kwotę 9 mln zł, która wesprze produkcję ekologicznej chemii budowlanej. Technologia stosowana przez GRC m.in. produkcja cementu z popiołu powstającego ze spalania węgla, została opracowana przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach projektu finansowanego przez NCBR. Natomiast dofinansowanie rozpoczęcia produkcji firma uzyskała od ARP Venture – wyjaśniła prezes Magaczewska.