ARP udzieliła pożyczki spółce MIRBUD

Data dodania: 2015-11-25
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła 40 mln złotych pożyczki spółce MIRBUD S.A. Umowa pomiędzy stronami została podpisana 25 listopada 2015 roku i będzie obowiązywać do maksymalnie 31 grudnia 2020 roku.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła 40 mln złotych pożyczki spółce MIRBUD S.A. Umowa pomiędzy stronami została podpisana 25 listopada 2015 roku i będzie obowiązywać do maksymalnie 31 grudnia 2020 roku.

Udzielona przez ARP pożyczka zostanie przeznaczona spłatę niektórych zobowiązań, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych przez MIRBUD S.A., a także na finansowanie realizacji kontraktów budowlanych.

Usługi finansowe to jeden z ważniejszych obszarów działalności ARP S.A. Tylko w tym roku spółka udzieliła pożyczek o wartości 400 mln zł.