ARP udziela kolejnej pożyczki inwestycyjnej

Data dodania: 2017-09-01
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. z Grupy PGZ S.A. 20 mln zł pożyczki. Pozyskane przez Spółkę finansowanie zostanie przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń oraz modernizację budynków, które przyczynią się do zwiększenia potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. z Grupy PGZ S.A. 20 mln zł pożyczki. Pozyskane przez Spółkę finansowanie zostanie przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń oraz modernizację budynków, które przyczynią się do zwiększenia potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa.

1 września br. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy ARP S.A. a Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. W wydarzeniu wzięli udział prezes ARP Marcin Chludziński, wiceprezes ARP Michał Szaniawski, prezes ZMT Henryk Łabędź oraz wiceprezes PGZ Robert Gut. Dzięki pożyczce Zakłady Mechaniczne Tarnów będą mogły sfinalizować inwestycję w rozwój firmy o wartości ok. 26 mln zł, z czego 20 mln zł (ok. 75%) pochodzi z finansowania udzielonego przez ARP S.A.

Usługi finansowe dla przedsiębiorstw to jeden z kluczowych obszarów działalności ARP. Z naszej oferty korzystają firmy z wielu branż, są to zarówno firmy państwowe, jak i prywatne. Mamy satysfakcję, że jest to również branża zbrojeniowa, będąca sektorem strategicznym z punktu widzenia interesu państwa. W tym przypadku szczególnie istotne jest to, że udzielamy pożyczki, która będzie impulsem inwestycyjnym i umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa – powiedział prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Marcin Chludziński.

Celem przedsięwzięcia jest doposażenie istniejącego parku maszynowego oraz modernizacja nieruchomości. Część działań polegających na zakupie centrum obróbczego, tokarskiego czy frezarskiego, a także remoncie budynków i budowli poczyniono już w roku 2016. Dodatkowe finansowanie zostanie przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń, w większości sterowanych komputerowo (CNC), takich jak: tokarki, frezarki, wiertarko-frezarka.

Kredyty są podstawowym produktem bankowym, wspomagającym przemysł. To różnego rodzaju kredyty wpływały na stały rozwój rynku. System kredytowania przedsiębiorstw pozwolił na dokonanie postępu technicznego. Odkąd jestem prezesem każde pieniądze traktuję jako inwestycję. Bardzo jestem zadowolony, że Agencja Rozwoju Przemysłu widzi w nas poważnego i zaufanego partnera. Każdą złotówkę Zakłady Mechaniczne Tarnów zainwestują w rozwój parku maszyn co będzie miało wpływ na rozwój całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej – powiedział prezes Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. Henryk Łabędź.

Początki działalności Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. sięgają 1917 r. Od roku 2015 ZMT jest członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), skupiającej ponad 60 firm sektora zbrojeniowego. Spółka jest podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności. Podstawowymi produktami Spółki jest broń przeciwlotnicza i karabiny maszynowe.

Pożyczka udzielona Zakładom Mechanicznym Tarnów to świetna wiadomość nie tylko dla spółki, ale także całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tarnowska firma stanowi jeden z głównych trzonów grupy w segmencie broni przeciwlotniczej i palnej. Jestem przekonany, że pieniądze otrzymane od Agencji Rozwoju Przemysłu zostaną spożytkowane właściwie i przyczynią się do zwiększenia zdolności produkcyjnych, co jeszcze bardziej podniesie konkurencyjność zakładów i doprowadzić do stworzenia nowych możliwości eksportowych – powiedział wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Robert Gut.

Uzyskane w ramach pożyczki środki finansowe pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poprawią efektywność Spółki. Inwestycja w maszyny i urządzenia oraz przystosowanie budynków i budowli do potrzeb produkcyjnych przyczyni się do wzrostu wydajności przedsiębiorstwa i w rezultacie umożliwi realizację już zawartych, jak również planowanych kontraktów wojskowych.

Pożyczki stanowią jeden z istotnych elementów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka kieruje ofertę głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, szukających finansowania rozwoju i inwestycji. Mogą one liczyć na pożyczki od kilku do kilkudziesięciu milionów. ARP stosuje proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie. Brak jest ukrytych opłat, a każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Dodatkowo ARP pozwala łączyć pożyczki własne z finansowaniem bankowym, a zwrot pożyczki dopasowany jest do specyfiki realizowanego projektu. W ciągu ostatnich 6 lat ARP S.A. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 3,66 mld zł.