ARP tworzy własny fundusz inwestycyjny

Data dodania: 2010-10-04
W dniu 30 września br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła zapisy na certyfikaty MARS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o wartości blisko 500 mln zł. MARS jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które w czerwcu 2010 r. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności i utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dedykowanego w całości na potrzeby ARP S.A., jedynego właściciela towarzystwa.
Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 4 października 2010 r.
 

W dniu 30 września br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła zapisy na certyfikaty MARS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o wartości blisko 500 mln zł. MARS jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które w czerwcu 2010 r. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności i utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dedykowanego w całości na potrzeby ARP S.A., jedynego właściciela towarzystwa.

Działalność MS TFI S.A. będzie się koncentrować na tworzeniu unikalnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych adresowanych do firm z udziałem Skarbu Państwa. Towarzystwo będzie specjalizować się w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych podmiotów przejmowanych przez fundusz poprzez wykorzystanie efektu skali i synergii pomiędzy poszczególnymi aktywami wnoszonymi do funduszy oraz optymalizację zarządzania ich nieruchomościami. Działanie funduszu zwiększy wartość i poprawi efektywność zarządzanych przez niego firm.

Wśród aktywów wniesionych do funduszu przez ARP w ramach pierwszej emisji certyfikatów znajdują się akcje sześciu spółek:
 • Adextra S.A. - spółka świadczy usługi w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych i biurowych.
 • Bumar Waryński Grupa Holdingowa S.A. - zajmuje się realizacją projektów budowlanych a także produkcją maszyn dla górnictwa oraz budownictwa.
 • Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A. - świadczy usługi w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami.
 • Morska Stocznia Remontowa S.A. - zajmuje się remontami i przebudową statków (doki 3.500 T i 4.500 T) oraz wytwarzaniem różnego rodzaju konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium dla przemysłu offshore.
 • Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. - działa w zakresie naprawy i konserwacji statków, budowy i przebudowy statków, produkcja konstrukcji stalowych.
 • Stocznia Remontowa NAUTA S.A. - świadczy usługi w zakresie remontów dokowych, doraźnych i klasowych, zajmuje się przebudową i przedłużeniami oraz budową jednostek pływających do 100 m długości. W ofercie posiada także konstrukcje offshore.

"MS TFI S.A. stanowi narzędzie, które zamierzamy wykorzystywać do budowania wartości, oraz restrukturyzacji podmiotów wchodzących w skład portfela ARP. Korzystając z mechanizmów właściwych dla funduszy inwestycyjnych, podniesiona zostanie efektywność zarządzania majątkiem ARP" - podkreśla Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu ARP.

 
 
----------------------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. działa od 1991 roku. Do jej głównych zadań należy:
 • zarządzanie spółkami kapitałowymi w portfelu,
 • udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację,
 • restrukturyzacja spółek sektora obronnego,
 • udzielanie wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym w ramach realizacji programu "Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę,
 • działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, poprawy efektywności energetycznej, doradztwo w organizowaniu i zarządzaniu parkami przemysłowymi i przemysłowo-technologicznymi, wspieranie przedsiębiorców w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr,
 • wspieranie rozwoju regionalnego poprzez pomoc instytucjom lokalnym związanym z aktywizacją gospodarczą oraz z rozwojem przedsiębiorczości w regionach, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne agencji rozwoju regionalnego,
 • zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE EURO-PARK MIELEC, SSE EURO-PARK WISŁOSAN) oraz prowadzenie działań inwestycyjnych na terenie stref.