ARP stawia na technologie branży kosmicznej

Data dodania: 2016-05-20
- Przemysł kosmiczny to branża o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu, mający ogromny wpływ na rozwój gospodarki i przyciąganie  kapitału inwestycyjnego do Polski. Istotnie oddziałuje na postęp w innych dziedzinach, takich  jak: elektronika, optoelektronika, IT, nanotechnologie, czy też rozwój nowych materiałów. ARP aktywnie wspiera rozwój tej branży. Od 2014 roku jesteśmy udziałowcem firmy Creotech Instrumnets. Już za miesiąc uruchamiamy staże dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i dla młodych naukowców – powiedział Bartosz Sokoliński podczas debaty „Przemysł kosmiczny" zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Przemysł kosmiczny to branża o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu, mający ogromny wpływ na rozwój gospodarki i przyciąganie  kapitału inwestycyjnego do Polski. Istotnie oddziałuje na postęp w innych dziedzinach, takich  jak: elektronika, optoelektronika, IT, nanotechnologie, czy też rozwój nowych materiałów. ARP aktywnie wspiera rozwój tej branży. Od 2014 roku jesteśmy udziałowcem firmy Creotech Instrumnets. Już za miesiąc uruchamiamy staże dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i dla młodych naukowców – powiedział Bartosz Sokoliński podczas debaty „Przemysł kosmiczny" zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sektor kosmiczny zmieni model funkcjonowania naszej cywilizacji poprzez odkrycie nowych technologii, pozyskanie nowych surowców o nieznanych dzisiaj właściwościach. W efekcie powstaną rozwiązania zmieniające w przełomowy sposób jakość naszego życia. Bartosz Sokoliński zaznaczył, że Polska ma bardzo duży potencjał do wykorzystania, taki jak kapitał ludzki, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, zdolnych studentów kierunków technicznych, a także ciągle rozwijający się dorobek naukowy instytutów badawczych, które z coraz większym sukcesem przenoszą technologie do przedsiębiorstw. - Agencja Rozwoju Przemysłu, działając na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki, zainicjowała program stażowy skierowany do młodych naukowców i studentów kierunków technicznych. Do współpracy zaprosiliśmy Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Chcemy, aby staże miały charakter merytoryczny i aby służyły zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności Laureatów Konkursu w praktyce – dodał Bartosz Sokoliński.

ARP S.A. zainteresowana jest wejściem kapitałowym w firmy z branży technologii kosmicznych. – Jesteśmy otwarci na współpracę z innowacyjnymi firmami szukającymi środków na dalszy rozwój. Zanim jednak podejmiemy decyzję, chcemy zapoznać się z modelem działania firmy, z możliwościami jej rozwoju. W naszych działaniach przyświeca nam ważna zasada – inwestujemy w obszary, które dobrze znamy -  powiedział Bartosz Sokoliński.

Sektor kosmiczny dość mocno wchodzi w interakcje z innymi branżami przemysłu. W Polsce mamy na myśli około 150 firm i instytucji naukowo – badawczych pracujących na rzecz rozwoju technologii sektora kosmicznego. Dla dużej części z nich biznes kosmiczny jest tylko częścią działalności. Wytwarzają one m.in. zaawansowaną elektronikę, systemy łączności czy też materiały kompozytowe. Te technologie wykorzystywane są w przemyśle lotniczym, w górnictwie a także w przemyśle motoryzacyjnym.

- Znalezienie właściwej niszy, zapewniającej sukces w biznesie jest trudnym zadaniem. W tak zaawansowanej technologicznie i innowacyjnej branży jak kosmiczna, musimy przewidywać jak będą rozwijały się rynek i technologie w długim okresie. ARP będzie wspierać te firmy, które przeszły pierwszy etap rozwoju i aby rosnąć dalej potrzebują dodatkowego kapitału – zaznaczył Sokoliński z ARP S.A.