ARP: sprzedaż akcji i obligacji zamiennych Polimexu-Mostostal S.A.

Data dodania: 2017-01-23
Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła umowy o sprzedaży akcji i obligacji zamiennych spółki Polimex-Mostostal. Należące do ARP akcje przejmą cztery spółki energetyczne: Energa, Enea, PGNiG T oraz PGE. Natomiast obligacje zamienne obejmie Towarzystwo Finansowe „Silesia”. Łączna wartość transakcji wynosi 141, 5 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła umowy o sprzedaży akcji i obligacji zamiennych spółki Polimex-Mostostal. Należące do ARP akcje przejmą cztery spółki energetyczne: Energa, Enea, PGNiG T oraz PGE. Natomiast obligacje zamienne obejmie Towarzystwo Finansowe „Silesia”. Łączna wartość transakcji wynosi 141, 5 mln zł.

Po przeprowadzeniu ww. transakcji ARP pozostaje finansującym Polimex-Mostostal, jako posiadacz obligacji zwykłych o wartości nominalnej 58 500 tys. zł.