ARP: SATIM z grantem na transfer technologii

Data dodania: 2018-04-09
5 kwietnia br. w siedzibie ARP została podpisana pierwsza umowa w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI). Zgodnie z porozumieniem firma SATIM Monitoring Satelitarny otrzyma grant na transfer technologii w wysokości ponad 170 tys. zł. Spółka przeznaczy środki na refundację kosztów oprogramowania do monitoringu pionowych ruchów powierzchni terenu.  

5 kwietnia br. w siedzibie ARP została podpisana pierwsza umowa w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI). Zgodnie z porozumieniem firma SATIM Monitoring Satelitarny otrzyma grant na transfer technologii w wysokości ponad 170 tys. zł. Spółka przeznaczy środki na refundację kosztów oprogramowania do monitoringu pionowych ruchów powierzchni terenu.  

SATIM Monitoring Satelitarny (SATIM) powstała z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To pierwsza w Polsce spółka, która wykorzystuje satelitarne i lotnicze obrazowanie do monitoringu m.in. zagrożeń naturalnych, wpływu górnictwa na środowisko czy zmian w zagospodarowaniu przestrzeni. W swoich badaniach SATIM wykorzystuje nowoczesne technologie kosmiczne oraz rozwija oprogramowanie do przetwarzania i analizy satelitarnych obrazów.

- Sektor kosmiczny to jedna z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki. W ARP staramy się ten potencjał wykorzystać. Współpracujemy z Europejską Agencją Kosmiczną, uczestniczymy w ważnych wydarzeniach branżowych oraz wspieramy kadry sektora kosmicznego. Tym bardziej cieszę się, że naszym pierwszym grantobiorcą w projekcie SOI jest firma SATIM, która bazuje na technologiach kosmicznych, a swoją wiedzę i doświadczenie przekuwa w projekty ważne biznesowo, ale także istotne społecznie. Program SOI dedykowany jest właśnie takim innowacyjnym i perspektywicznym projektom, na finalizację czekają już kolejne umowy powiedział Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Za pozyskane w ramach SOI środki SATIM zainstaluje unikalne oprogramowanie, które  poprawi usługi satelitarnego monitoringu ruchów powierzchni terenu. Oprogramowanie to umożliwia wyznaczenie pionowych przemieszczeń poszczególnych obiektów infrastruktury powierzchniowej z milimetrową dokładnością.

- Nauka przychodzi w sukurs najważniejszym wyzwaniom współczesności. Dzięki technologiom wykorzystującym obrazowanie satelitarne  możemy dziś oszacować zmiany środowiskowe, a nawet ocenić potencjalne ryzyka, wynikające z zagrożeń naturalnych. Tym procesom sprzyja rozwijanie oprogramowania, które wymaga często większych nakładów finansowych. Dlatego cieszę się, że udało nam się wejść we współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu i pozyskać finasowanie w ramach projektu SOI. Dzięki tym środkom będziemy mogli zrefundować poniesione już nakłady i skupić się na naszych najnowszych planach - powiedział Jacek Strzelczyk, prezes zarządu SATIM Monitoring Satelitarny.

Granty z projektu Sieć Otwartych Innowacji są przeznaczone na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Wnioski o grant muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat), a minimalna wartość transakcji powinna wynosić 100 tys. zł, a maksymalna wysokość grantu to ok. 850 tys. zł (równowartość 200 tys. euro).