ARP S.A. została partnerem strategicznym EuroSkills

Data dodania: 2022-04-28

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nawiązała współpracę z EuroSkills, zgodnie z którą dołączyła do Koalicji na rzecz organizacji EuroSkills 2023 w Polsce.

Wiceprezes ARP S.A. Łukasz Gałczyński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego podpisał porozumienie z WorldSkills, na mocy którego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przystąpiła do koalicji uczelni i biznesu na rzecz organizacji EuroSkills 2023 w Polsce. – ARP od lat wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przykładem są Kadry dla przemysłu, których celem jest inicjowanie współpracy spółek z Grupy Kapitałowej ARP ze szkołami zawodowymi. Dzięki niej uczniowie mogą poznawać zawody, na które jest obecnie zapotrzebowanie, a to ułatwia im podjęcie decyzji o swoim rozwoju zawodowym. Z kolei spółki zyskują pracowników. Współpraca z EuroSkills to krok dalej jeśli chodzi o rozwój kadr w Polsce. Chcemy wspólnie zorganizować kolejną edycję olimpiady umiejętności zawodowych uczniów i studentów i tym samym promować polskich specjalistów na arenie europejskiejpowiedział Łukasz Gałczyński, wiceprezes ARP S.A.

EuroSkills to część WorldSkills - największej międzynarodowej olimpiady umiejętności zawodowych uczniów i studentów (w wieku 18-23 lat), w której uczestniczy najbardziej utalentowana młodzież z 31 państw europejskich.

Do udziału w zawodach EuroSkills kwalifikują się laureaci eliminacji krajowych, wyłonieni spośród uczniów szkół branżowych i techników oraz studentów uczelni wyższych (laureatów olimpiad i turniejów). Celem konkursu jest zachęcenie młodych osób do podnoszenia umiejętności zawodowych i ścisłej współpracy z pracodawcami oraz promocja szkolnictwa branżowego jako atrakcyjnej ścieżki kariery. EuroSkills to także możliwość propagowania najnowszych rozwiązań w kształceniu zawodowym oraz w przemyśle i rzemiośle na świecie i budowania partnerstw edukacyjno-biznesowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi kilka programów, których celem jest rozwój kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wypełnienie luki kadrowej w branżach związanych z przemysłem.

1. Kadry dla przemysłu - Celem Kadr dla przemysłu jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej ARP a sektorem edukacji (szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego).

Firmy i ośrodki kształcenia zawodowego wspólnie tworzą m.in. klasy patronackie, programy praktyk zawodowych oraz organizują lekcje otwarte.

Co roku ARP S.A. organizuje konferencję "Kadry przyszłości - Kadry dla przemysłu". W trakcie konferencji są dyskutowane aktualne wyzwania związane z kształceniem zawodowym oraz potrzebami przemysłu w tym zakresie. W 2021 roku uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o tym, dlaczego spawacz jest zawodem przyszłości.

2. ARP Games sp. z o.o. to jedyny w Polsce akcelerator gier wideo, wspierający merytorycznie oraz finansowo młodych twórców gier oraz startupy działające na rynku gier wideo. Spółka została założona w 2016 roku przez ARP S.A. i SPIN-US sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego – oraz Powiat Cieszyński.

Oś działalności ARP Games sp. z o.o. wyznaczają ogłaszane dwa razy w roku konkursy, do których przystępują zespoły tworzące gry wideo. Twórcy otrzymują profesjonalne wsparcie, a najlepsi mogą liczyć na wydanie swoich produkcji.

W ramach Programu Akceleracyjnego ARP Games sp. z o.o. proponuje wsparcie finansowe, jak również merytoryczne, techniczne i lokalowe. Zespół biorący udział w programie może liczyć na maksymalnie 20 tys. zł. dofinansowania do projektu w pierwszym etapie. Łącznie wartość wsparcia udzielonego w ramach programu akceleracyjnego wyniosła dotychczas ponad 1 351 000 zł. Zespoły uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach biznesowych, mogą także korzystać z przestrzeni biurowej spółki.

3. ARP Space Academy to szkolenia dedykowane inżynierom, którzy chcą rozpocząć pracę w sektorze kosmicznym, oraz pracownikom technicznym mającym doświadczenie w innych branżach i chcącym przekwalifikować się na branżę kosmiczną.

Szkolenia dają podstawy teoretyczne i praktyczne w różnych dziedzinach nauka inżynierskich, z naciskiem na specyfikę inżynierii kosmicznej. W ramach Space Academy ARP S.A. organizuje dwuczęściowe szkolenie Introduction to Space for Engineers.

4. Miesiąc Liderów Przemysłu to konferencja online, zrealizowana pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, we współpracy ze spółkami z Grupy PFR oraz wybranymi organizacjami i spółkami skarbu państwa.

Miesiąc Liderów Przemysłu to forum wymiany doświadczeń dla pracowników zaangażowanych w prowadzenie projektów, realizujących nowe cele społeczno-gospodarcze Polski, określone w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Uczestnicy spotkań wzięli udział w wykładach, wystąpieniach, panelach dyskusyjnych, sesjach Q&A, prelekcjach typu case study oraz warsztatach.