ARP S.A. zadeklarowało znaczące wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

Data dodania: 2024-05-16

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. chce znacząco wesprzeć rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Podpisany dziś z Krajową Izbą Gospodarczą i Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach list intencyjny zakłada przede wszystkim nowy rozdział finansowania przez ARP S.A. małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie procesów inwestycyjnych, sytuacji finansowej firm, a także działań na rzecz transformacji energetycznej. W praktyce, dla wielu firm oznacza to znacznie łatwiejszy i szybszy dostęp do poza bankowego finansowania swojej działalności, w tym do pożyczek z gwarancją zewnętrzną. Sygnatariusze listu deklarują indywidualne i elastyczne podejście do każdego projektu.

16 maja 2024 r. Prezesi: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Michał Dąbrowski, Krajowej Izby Gospodarczej - Marek Kłoczko i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Tomasz Zjawiony podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy w obszarze rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. chce w ten sposób wesprzeć w odczuwalny sposób sektor małych i średnich przedsiębiorstw oferując im pożyczki obrotowe i inwestycyjne, także przy wykorzystaniu środków z programów rządowych i funduszy Unii Europejskiej. Ważnym aspektem działalności spółki jest działanie na rzecz transformacji energetycznej polskiego przemysłu ciężkiego oraz przemian w sektorze mniejszych podmiotów gospodarczych.

To niezwykle ważne, aby firmy z sektora MŚP otrzymywały potrzebną im pomoc. Ostatnie lata pokazały, że zarówno zawirowania związane z pandemią koronawirusa, jak i sytuacją za naszą wschodnią granicą bardzo mocno odbiły się na sektorze usług, w szczególności w branżach gastronomii, szeroko pojętej rozrywki i sprzedaży detalicznej. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. widzi potrzebę wspierania polskiej przedsiębiorczości na wielu płaszczyznach, nie tylko finansowej. Należy pamiętać, że do grupy MŚP kwalifikuje się aż 99.8% polskich firm. To blisko dwa i pół miliona podmiotów gospodarczych, kształtujących polskie PKB. Wierzę, że współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą i Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach pozwoli nam wypracować mechanizmy, których celem będzie dalszy rozwój sektora MŚP w Polsce.– powiedział Michał Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Krajowa Izba Gospodarcza jest stowarzyszeniem regionalnych i branżowych izb gospodarczych działających na terenie Polski. Koncentrujemy nasze działania na wspieraniu polityki gospodarczej, która będzie przyjazna przedsiębiorczości, a naszym celem jest podnoszenie konkurencyjności polskiego biznesu także na arenie międzynarodowej. Świat i gospodarka cały czas się dynamicznie zmieniają, dlatego podpisany dzisiaj list intencyjny jest ważnym sygnałem dla polskiego sektora MŚP, że nie tylko nie zmieniamy kierunku, ale wyraźnie go doprecyzowujemy, by jak najcelniej odpowiadać na potrzeby rodzimych przedsiębiorców.”odpowiedział Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

List podpisała także Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Śląska. W ramach działalności RIG przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w wielu dziedzinach biznesu.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już w 2020 roku powołując do życia Centrum Wsparcia MŚP, wdrożyła program pomocy dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na terenie Województwa Śląskiego. Początkowo planowaliśmy wspierać firmy z Katowic i dużych miast regionu, jednak szybko okazało się, że pomoc potrzebna jest także wielu przedsiębiorcom z całego Śląska. Podpisując dzisiaj List Intencyjny wnosimy do porozumienia nasze doświadczenie i know-how dotyczące wsparcia nie tylko w sferze finansowej, ale także prawnej, księgowej i kadrowej, a nawet marketingowej. Jestem pewny, że wykorzystując nasze doświadczenie i narzędzia wsparcia ARP S.A. stworzymy unikalny program dla sektora MŚP w Polsce. – powiedział Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.