ARP S.A. żąda od TVN sprostowania nieprawdziwych informacji dot. programu „Polskie szwalnie”

Data dodania: 2021-09-23

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że do Redaktorów naczelnych TVN, TVN24 oraz TVN24.pl zostały wysłane wnioski w sposób określony przepisami Prawa prasowego z żądaniem publikacji sprostowań materiałów prasowych dotyczących programu „Polskie szwalnie”.

TVN 24 w reportażu „Superwizjera” z 11.9.2021 r. pod tytułem „Jak rząd szył maseczki”; serwis TVN24.pl w artykule „Rządowy program za ćwierć miliarda złotych i miliony maseczek, które nie nadają się do użytku” z 11.9.2021 r. oraz TVN w reportażu „Superwizjera” z 14.9.2021 r. pod tytułem „Jak rząd szył maseczki” podał nieprawdziwe, względnie nieścisłe informacje i sugestie:

  1. Nie jest prawdą, że program szycia i zgrzewania maseczek pn. „Polskie szwalnie” był programem rządowym. Program był realizowany wyłącznie przez ARP.
  2. Nie jest prawdą, że maseczki uszyte przez zakłady tekstylne na zlecenie ARP w ramach programu „Polskie szwalnie” są niezdatne do użytku, nie chronią przed zakażeniem koronawirusem. Wszystkie maseczki pozyskane przez ARP chronią przed rozprzestrzenianiem infekcji na poziomie minimum 98 %. Proces szycia nie ma ujemnego wpływu na skuteczność masek.
  3. Nie jest prawdą, że koszt budowy hali produkcyjnej w Stalowej Woli został poniesiony w celu wytwarzania maseczek ochronnych. Budowa hali rozpoczęła się przed pandemią Covid 19 – w 2018 r. Na potrzeby produkcji maseczek przeznaczono jedynie 1 z 3 segmentów hali. Pozostałe są przedmiotem komercyjnego najmu.
  4. Nie jest prawdą, że materiał do produkcji maseczek ochronnych zmagazynowany w zakładzie w Stalowej Woli uległ przeterminowaniu. Termin przydatności tego materiału wynosi 3 lata i nie upłynął.
  5. Nie jest prawdą, że: 1. kontrahentów programu „Polskie szwalnie” narzucił KPRM, 2. wybierano do współpracy firmy, w tym TW Plast, ze względu na ich koneksje polityczne, 3. brak było merytorycznych kryteriów naboru kontrahentów programu. W rzeczywistości: 1. lista kandydatów przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju była jedynie materiałem informacyjnym i nie wiązała w dalszych działaniach ARP; 2. kryterium ewentualnych powiązań politycznych nie miało znaczenia w naborze do programu; 3. kryteriami naboru były: wolumen możliwej produkcji, deklarowana szybkość produkcji, gotowość zrzeszania się w grupy producenckie.
  6. Nie jest prawdą, że jakiekolwiek maseczki zakontraktowane przez ARP w ramach programu „Polskie szwalnie” zostały wyprodukowane w Chinach, a następnie wprowadzone do obrotu, jako pochodzące z Polski. 100 % maseczek z ww programu powstało w Polsce.
  7. Nie jest prawdą, że produkcja maseczek na zlecenie ARP w ramach programu „Polskie szwalnie” odbywała się po cenach wyższych, niż rynkowe. W czasie realizacji tego programu przyjęty model współpracy i przeprowadzone negocjacje ze szwalniami i firmami zgrzewającymi maseczki zapewniły najniższe wówczas na rynku ceny.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz więcej: Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. po publikacji raportu NIK dot. programu "Polskie Szwalnie"

Zobacz więcej: Sąd Apelacyjny nakazuje publikacje sprostowań dot. materiałów TVN o programie „Polskie Szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie ARP S.A. w sprawie projektu #Polskieszwalnie

Zobacz więcej: Oświadczenie Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz więcej: Oświadczenie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie materiału filmowego nt. „Polskich szwalni”

Treść wyroku