ARP S.A. wśród podmiotów wspierających kupców z Marywilskiej

Data dodania: 2024-05-24

500.000 zł szybkiej pomocy doraźnej dla przedsiębiorców poszkodowanych w pożarze.

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców
w Warszawie pod numerami telefonów:

+48 885 600 157

+48 885 600 158

+48 532 083 368

lub pisząc na adresy e-mail:

renata.pomorska-grzechnik@arp.pl

katarzyna.wedrowska@arp.pl

wioletta.mierzejewska@arp.pl

Kupcy poszkodowani w pożarze Centrum Handlowego na Marywilskiej 44 mogą już ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Na szybką pomoc doraźną przeznaczono pół miliona złotych. Jest to element programu wsparcia, w którym Fundacja ARP uczestniczy wraz z ZUS, Urzędem Pracy m.st. Warszawa oraz Urzędem Miasta Warszawa.

Program pomocowy jest już aktywny i potrwa do 30 czerwca 2024. Już teraz poszkodowani mogą ubiegać się o jednorazową szybką pomoc doraźną, Fundacja ARP przekaże po 2000 zł dla każdego przedsiębiorcy.

Żeby taką pomoc uzyskać należy wypełnić formularz, załączając kopię umowy najmu w Kompleksie Handlowym Marywilska 44 bądź inny dokument, świadczący o tym, że przedsiębiorca jest osobą poszkodowaną w pożarze Kompleksu Handlowego Marywilska 44. Fundacja ARP zidentyfikuje wkrótce kolejne potrzeby poszkodowanych i w oparciu o rzetelną analizę zadecyduje o następnych środkach pomocowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przypomina wszystkim przedsiębiorcom poszkodowanym w pożarze CH Marywilska o instrumentach mogących wesprzeć ich w działalności. W ofercie ARP S.A. znajdują się elastyczne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą być przeznaczone na uzupełnienie kapitału obrotowego (wymagana jest pełna księgowość oraz odpowiednie zabezpieczenie).

ARP S.A. udziela także pomocy na ratowanie firmy (w ramach Polityki Nowej Szansy). Instrument ten zapewnia przedsiębiorcom płynność finansową na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji.

Do obsługi kupców, w zakresie możliwych form wsparcia, zostali oddelegowani eksperci, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Kupcy dostaną również pomoc od 3 innych podmiotów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że miasto nie będzie pobierało opłat za dzierżawę gruntu w miejscu zastępczym. Zawieszenie obowiązuje do czasu odbudowy hali, odciąży spółkę i umożliwi jej udostępnianie kupcom przestrzeni handlowej w tymczasowym pawilonie za symboliczną złotówkę.

Urząd Pracy z kolei dofinansuje wynagrodzenia pracowników Centrum Handlowego. Wsparcie zostanie wypłacone do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego przez 3 miesiące. Zostaną nim objęci pracownicy zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego od dnia 1 kwietnia 2024 roku, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Wnioski można składać osobiście w Punkcie Urzędzie Pracy przy ulicy Podskarbińskiej 25 w Warszawie lub przez platformę ePUAP.

Ofertę pomocy dla poszkodowanych kupców przygotował też ZUS, w tym m.in. ulgę dotyczącą odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenie należności z tytułu niezapłaconych składek na raty. Aby otrzymać ulgę, należy złożyć wniosek dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.