ARP S.A. udziela 100 mln zł pożyczki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Data dodania: 2022-08-26

26.08.2022 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiła finansowanie dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. ARP udzieliła Spółce pożyczki do kwoty 100 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego. Środki te mają być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego pod kontrakty terminowe na sprzedaż energii elektrycznej. Pożyczka ma charakter krótkoterminowy.

ARP udziela pożyczek m.in. na realizację innowacyjnych projektów, inwestycji, wsparcie płynności finansowej czy finansowanie zamówień.

- Agencja Rozwoju Przemysłu jest kojarzona przede wszystkim z finansowaniem restrukturyzacji. Na początku jej działalności większość pożyczek dla firm miało charakter pomocowy, teraz jednak większość pożyczek jest udzielana na zasadach komercyjnych. Wynika to z faktu, że coraz więcej jest zainteresowanych finansowaniem potrzeb związanych z luką w kapitale obrotowym czy finansowaniem inwestycji – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

ARP SA w ciągu ostatnich czterech lat przeznaczyła ponad 2,3 mld zł na finansowanie przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Są wśród nich zarówno firmy państwowe, jak i prywatne, w tym spółki giełdowe.

W ostatnim czasie ARP S.A. zaoferowała firmom Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Pożyczka przeznaczona jest na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych. Udzielana jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).

- Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby rynku. Dlatego już w styczniu tego roku zaproponowaliśmy firmom atrakcyjną pożyczkę łagodzącą skutki inflacji. Teraz, w sytuacji kryzysu energetycznego, udzielamy pożyczki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., która jest ważnym dostawcą energii na Śląsku, prowadzi innowacyjne projekty energetyczne. Oferta ARP SA jest raczej uzupełnieniem niż konkurencją dla komercyjnej oferty banków. W odróżnieniu od banków ARP SA ma większą elastyczność. Może np. sfinansować niestandardowy przedmiot inwestycji albo pomagać firmom przeżywającym przejściowe trudności finansowe. Każdy projekt jest traktowany indywidualnie, poprzedzony analizą sytuacji przedsiębiorstwa i szyty na miarę jego potrzeb – dodaje Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający w ARP S.A.

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. produkuje i dystrybuuje energię elektryczną oraz ciepło dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Suszca, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Jest głównym dostawcą ciepła dla mieszkańców tych regionów.

Produkuje sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest również kluczowym dostawcą ciepła dla tej firmy.

Ww. Spółka jest nadto krajowym liderem w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowywania kopalń w układach kogeneracyjnych.

Więcej o pożyczkach ARP dla firm:

https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie