ARP S.A. sygnatariuszem listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Data dodania: 2021-09-10

- Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej umożliwi podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych oraz strategicznych projektów inwestycyjnych opartych na wodorze, przy ścisłym współdziałaniu otoczenia biznesowego i naukowego – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas podpisywania „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. W wydarzeniu, które odbyło się 9 września 2021 r. w Karpaczu, uczestniczyli także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska oraz przedstawiciele branży, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Cezariusz Lesisz.

Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, wodór to szansa na czystą energię, inwestycje i rozwój gospodarczy regionu.

- Dzisiaj tutaj, podobnie jak kilka miesięcy temu na podkarpaciu, inicjujemy pewnego rodzaju klaster. Dolina wodorowa to powiązania pomiędzy instytucjami świata biznesu, gospodarki, ale także uczelni i samorządów. Na drodze pomiędzy nośnikami emisyjnymi do zeroemisyjnych potrzebujemy wodoru. Wodór jest ważnym elementem, który jest także produkowany w Polsce. Polska jest 5 na świecie producentem wodoru. Bardzo ważne, żebyśmy w technologie wodorowe zaangażowali się razem z partnerami, którzy mają doświadczenie w wykorzystywaniu ich do produkcji niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł energii – dodał premier.

Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że doliny wodorowe są niezbędnym komponentem w budowie regionalnych gospodarek wodorowych i pogłębionej współpracy międzynarodowej.

- Doliny wodorowe są najbardziej optymalnym modelem rozwoju rynku wodoru. Dzięki zintegrowanemu podejściu, utorują one drogę do powstania pierwszych regionalnych „gospodarek wodorowych” i pozytywnie wpłyną na poziom produkcji, wykorzystania i społeczną akceptację nowego paliwa – zauważył.

Minister przypomniał, że jednym z priorytetów Rządu RP, zgodnie z „Projektem Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, jest powstawanie dolin wodorowych. 18 maja 2021 r. w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu, dzisiaj zainaugurowana została Dolnośląska Dolina Wodorowa, planowana jest również Mazowiecka Dolina Wodorowa. Istnieją także doliny powstałe z inicjatywy władz samorządowych (np. w Poznaniu), co świadczy o zaufaniu kolejnych regionów Polski co do sukcesu i perspektyw dla lokalizacji tego typu przedsięwzięć.

Jak dodał minister Kurtyka, Dolny Śląsk jest regionem o niezwykłym potencjale, ze względu na swoje położenie, warunki infrastrukturalne i dostępne zasoby. Niemniej wymaga kompleksowej transformacji i reindustrializacji, którym w sposób naturalny sprzyja utworzenie doliny wodorowej.

- Utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, opartej na produkcji i wykorzystaniu zero- i niskoemisyjnego wodoru jest ogromną szansą dla całego regionu na transformację w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. To nie tylko możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami wchodzącymi w skład dolin wodorowych, ale też pogłębionej współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi interesariuszami – wyjaśnił.

Zdaniem Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, dolina wodorowa będzie akceleratorem rozwoju Dolnego Śląska.

Jednym z sygnatariuszu listu intencyjnego była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

- Chcemy, by innowacji energetycznych było w Polsce coraz więcej. W tym kontekście dostrzegamy szansę w wodorze i sukcesywnie włączamy się w promowanie rozwiązań bazujących na jego wykorzystaniupowiedział Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Innowacje w sektorze energetycznym są kluczowe dla rozwoju gospodarki i transformacji
w stronę Przemysłu 4.0. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. aktywnie włącza się w promowanie rozwiązań bazujących na wykorzystaniu wodoru w polskich przedsiębiorstwach. W Grupie Kapitałowej ARP są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu jak również produkują szereg urządzeń mogących znaleźć zastosowanie w całym łańcuchu dostaw gospodarki wodorowej.

Inicjatorami powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej są: Agencja Rozwoju Przemysłu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, Toyota Motor Poland, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Stowarzyszenie Klaster.