ARP S.A. partnerem strategicznym konkursu na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd

Data dodania: 2022-07-29

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera projekty związane z transformacją energetyczną Polski. Jednym z takich projektów jest II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. ARP S.A. we współpracy z Instytutem Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Ideą konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych przez samorządy lokalne w sferze transformacji energetycznej kraju, a także zwiększanie świadomości w obszarze ochrony środowiska i energetyki wśród lokalnych społeczności.

W ramach konkursu zostaną wytypowane oraz nagrodzone gminy szczególnie zaangażowane w realizację zadań polityki energetyczno-klimatycznej.

Oceniane będą następujące obszary działalności:

  • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
  • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
  • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

NOWA KATEGORIA DLA CIEPŁOWNICTWA

W tym roku z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. konkurs został rozszerzony o nową kategorię:

  • Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.

Jest ona skierowana do gmin posiadających koncepcję modernizacji ciepłowni znajdującej się na ich terenie. Samorządy, które wezmą udział w tej kategorii, otrzymają możliwość udziału w warsztacie w dniach 18-19 sierpnia na temat technicznych i finansowych uwarunkowań transformacji sektora ciepłownictwa. Warsztat, który zostanie przeprowadzony przez ekspertów, to szansa zdobycia unikalnej potrzebnej i wiedzy.

NAGRODY

Kapituła Konkursu nagrodzi samorządy szczególnie zasłużone w danym obszarze i przyzna wyróżnienia oraz tytuły:

  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa;
  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu;
  • Propagator Wiedzy o Energii Roku.

Każda gmina, której ocena merytoryczna przekroczy 50% możliwych do zdobycia punktów, otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

Laureat kategorii „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa” zostanie zaproszony do specjalnego projektu. Polegać on będzie na przygotowaniu procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w gminie w oparciu o instrument ELENA. Dla zwycięskiej gminy projekt będzie bezpłatny. Gmina nie będzie ponosić kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA, którego operatorem jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Nagrodę ufundują: ARP S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, SBB Energy oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

ZGŁOSZENIA

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w przedłużonym terminie do 19 sierpnia 2022 r. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w dniu 12 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest pod adresem: https://tiny.pl/whdp7.

Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym regulamin, terminy oraz dane kontaktowe, znajdują się na stronie internetowej: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/ .