ARP S.A. ogłasza nabór wniosków w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. Firmy mogą uzyskać do 200 000 € dofinansowania na nowe technologie.

Data dodania: 2021-09-30

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., poprzez należącą do niej Sieć Otwartych Innowacji, zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania się w ramach konkursu POIR o zwrot części kosztów zakupu licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie w maksymalnej wysokości 200 000 Euro. Konkurs trwa od 8 października do 15 grudnia.

- To już piaty konkurs realizowany przez Sieć Otwartych Innowacji. Do czterech poprzednich edycji zgłosiło się ponad 360 firm, z czego do tej pory 108 otrzymało dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 38 mln zł. To pokazuje jak ważne jest publiczne wsparcie takiej instytucji jak Agencja Rozwoju Przemysłu, która od 30 lat pomaga firmom się rozwijać. To właśnie dzięki funduszom uzyskanym w konkursach Sieci Otwartych Innowacji firmy wdrożyły nowe lub znacząco udoskonalone metody produkcji lub dostawy, co w krótkim czasie skutkowało obniżeniem kosztów jednostkowych produkcji, wyeliminowaniem wąskich gardeł, czy podniesieniem jakości świadczonych usług. Wprowadzenie innowacji do przedsiębiorstw przełożyło się nie tylko na wzrost wolumenu produkcji, a w konsekwencji sprzedaży, ale także na ogólny rozwój firm. Znamy też wiele przypadków wejść firm na rynki zagraniczne – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych, know-how

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 000,00 PLN, natomiast maksymalna 200 000,00 EUR. Firmy mogą uzyskać zwrot do 70% wydatków kwalifikowanych. Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

- W Sieci Otwartych Innowacji dbamy o to, aby każda zgłaszająca się do nas firma, czy to ta chcąca sprzedać swoją technologię (dawca technologii), czy ta zainteresowana zakupem (biorca technologii), mogła współpracować z brokerem technologii. Zadaniem takiej osoby jest wsparcie biorcy technologii w prawidłowym złożeniu wniosku. Broker uczestniczy także w rozmowach między firmami, tą sprzedającą i tą kupującą technologię, dba o prawidłowe zakończenie transakcji – powiedział Bartosz Sokoliński, dyrektor zarządzający ARP S.A.

Więcej informacji oraz dokumentacja dostępne są w zakładce granty na transfer technologii.

Pytania można kierować do ARP S.A. również na adres poczty elektronicznej: soi@arp.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu infolinii: (22) 695 37 38 w godz. 8.00-13.00; (22) 695 36 87 w godz. 13.00-16.00.

Konkurs będzie trwał do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.