ARP S.A. i KGHM będą współpracować w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Data dodania: 2024-05-07

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii oraz wsparcia transformacji energetycznej. Wydarzenie miało miejsce podczas 16. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który dziś rozpoczął się w Katowicach.

Sygnatariusze listu podkreślają możliwość szerokiej współpracy w zakresie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii i magazyny energii, wspólne zaangażowanie w transformację energetyczną polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorstw. Przyczyni się to do redukcji śladu węglowego. Zwracają także uwagę na potrzebę obniżenia kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych takich jak KGHM.

- Jeżeli jest pozytywna energia i optymizm, jeżeli jest wiara w to, że się uda, to nie ma rzeczy niemożliwych, czego wszyscy jesteśmy świadkami. Nasz symboliczny podpis złożony pod listem intencyjnym jest tak naprawdę owocem znacznej przemiany, przede wszystkim w myśleniu o tym, że przemysł ciężki, zwłaszcza ten energochłonny może być przyjazny z punktu widzenia środowiska. Możemy pokazywać, że zmiana może być pozytywna, może być zaplanowana, precyzyjna i może przynosić pożądane efekty. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla Śląska, gdzie widzimy ogromną obawę przed tą transformacją. A transformacja może zachowywać zarówno stabilizację ekonomiczną, jak i stabilizację ekologiczną. Musi być prowadzona mądrze, pod kontrolą i taką właśnie współpracę zamierzamy zawrzeć z KGHM Polska Miedź S.A.” – powiedział Michał Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– KGHM sukcesywnie zwiększa moc własnych źródeł fotowoltaicznych planując zarówno inwestycje na swoich terenach jak i zakupy już wybudowanych instalacji funkcjonujących na terenie kraju. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne do aktywów miedziowej spółki zabezpieczamy się przed zawirowaniami rynkowymi w sektorze energetycznym. Nabyte w ostatnim czasie instalacje zapewnią nam pokrycie około 2 proc. zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie planujemy i mamy wizję dalszego rozwoju. Dobrym przykładem naszego zaangażowania jest podjęta właśnie współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Piotr Krzyżewski, wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych dodał, że miedziowa spółka z powodzeniem wdraża projekty dotyczące transformacji energetycznej. – Do 2030 rok wzrost udziału OZE w miksie energetycznym KGHM przyczyni się do znaczącego spadku emisji CO2. Pomogą w tym m.in. projekty elektrowni fotowoltaicznych przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym i na terenie Piaskowni Obora.

Podpisany w Katowicach list intencyjny zakłada współpracę polegającą m.in. na analizie zasobów nieruchomościowych pod kątem ich wykorzystania przy inwestycjach czy poszukiwania możliwości realizowania wspólnych projektów. Strony planują też prowadzenie dialogu z przedstawicielami administracji państwowej, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji branżowych na tematy związane z transformacją energetyczną.

Misją Agencji Rozwoju Przemysłu jest wspieranie przedsiębiorstw w ich transformacji energetycznej. To ważny element działalności Spółki, który ma wymiar ogólnopolski. W portfelu spółek ARP S.A. znajduje się wiele takich, które już teraz są liderami w swoich branżach. Przykładem jest spółka Baltic Towers Sp. z o.o., której zadaniem jest produkcja wież pod morskie turbiny wiatrowe dla polskiego Offshore lub Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA, która jest koordynatorem Centralnej Doliny Wodorowej. Operator ARP buduje energooszczędne budynki biurowe i użyteczności publicznej, a ARP Energia odpowiada za budowę farm fotowoltaicznych.

Z kolei transformacja energetyczna KGHM Polska Miedź S.A. stanowi obecnie jeden z priorytetów spółki. Działania nie ograniczają się jedynie do rynku fuzji i przejęć. Ambicje KGHM sięgają znacznie dalej. Firma konsekwentnie rozwija projekty elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych na własnych gruntach, opracowuje również założenia względem rozwiązań wodorowych. KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce i odpowiada za niemal 2 proc. krajowego zużycia. W niedalekiej przyszłości spółka przewiduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania, odpowiadający na przyjęte plany rozwoju i modernizacji miedziowej spółki.

W wydarzeniu wzięli udział: Jerzy Buzek - przewodniczący Rady EEC, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezes Rady Ministrów, Kadri Simson - komisarz Unii Europejskiej d.s. energii oraz Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.