ARP S.A. wspiera tworzenie Śląskiej Doliny Wodorowej

Data dodania: 2021-08-10

10 sierpnia w Katowicach przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w spotkaniu na temat inicjatywy powołania Śląskiej Doliny Wodorowej. Spotkanie odbyło się w międzynarodowy dzień wodoru z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Celem spotkania było przedstawienie potencjału śląskich firm i środowisk akademickich do dalszej współpracy w ramach Stowarzyszenia Śląska Dolina Wodorowa. Śląsk, wykorzystując instrumenty Polskiego Ładu oraz Krajowego Planu Odbudowy ma wyjątkową okazję aby stać się kluczowym regionem w rewolucji przemysłowej, której celem jest przestawienie obecnego modelu gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną.

W spotkaniu wzięli udział: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, śląscy parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. aktywnie włącza się w promowanie rozwiązań dla wykorzystania wodoru w polskich przedsiębiorstwach. W Grupie Kapitałowej ARP są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu jak również produkują szereg urządzeń mogących znaleźć zastosowanie w całym łańcuchu dostaw gospodarki wodorowej. ARP S.A. jest biznesowo zainteresowana inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania, magazynowania oraz wykorzystywania energii.

Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przedstawił możliwości sfinansowania transformacji Śląska w kierunku projektów innowacyjnych jakie daje Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy. Wyraził nadzieję, iż obecne na Śląsku uczelnie, instytucje badawcze, a przede wszystkim śląskie firmy będą aplikowały po środki finansowe przeznaczone na tworzenie ekosystemu wodorowego.

Gospodarz spotkania, wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek podkreślił znaczenie jakie Premier Mateusz Morawiecki przykłada do Śląska i jak istotna jest transformacja sektora węglowego dla unowocześnienia całej Polskiej gospodarki.

Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy powstanie w Polsce co najmniej pięć dolin wodorowych. Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podkreślił rolę jaką ARP S.A. odgrywa w transformacji energetycznej polskiego przemysłu.

- Ważne jest aby dostarczać jak najwięcej zielonej energii inwestorom w obszarze nowoczesnych technologii, których chcemy zachęcić do lokowania przedsiębiorstw na Górnym Śląsku – powiedział Kolczyński.

Pierwszy list intencyjny, którego sygnatariuszem jest Agencja został podpisany 18 maja br. Zakłada on powołanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze także czynny udział w zakładaniu Doliny Wodorowej na Dolnym Śląsku.

Siedzibą kolejnej doliny wodorowej będzie Śląsk. Pozwoli ona wykorzystać jego potencjał w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii.

Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energi omówił korzyści dla Śląska jakie niesie za sobą wymiana transportu zbiorowego na niskoemisyjny. Podkreślał korzyści z transformacji obecnych na Śląsku wielu źródeł wytwarzania energii na te oparte na wodorze. Śląsk to polskie zagłębie branży motoryzacyjnej czy kolejowej. Minister Zyska wyraził nadzieję, iż istniejący ekosystem branży automotive przestawi się na tory nowoczesnych środków transportu opartych na wodorze.