ARP S.A. nadal planuje inwestycje na terenie byłej fabryki broni w Radomiu

Data dodania: 2020-06-01
W związku ze spekulacjami dotyczącymi planów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wobec nieruchomości po dawnej fabryce broni w Radomiu informujemy, że:

W związku ze spekulacjami dotyczącymi planów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wobec nieruchomości po dawnej fabryce broni w Radomiu informujemy, że:

1. ARP S.A. w dalszym ciągu realizuje działania w zakresie zagospodarowania nieruchomości. Agencja prowadzi równocześnie działania mające na celu kompleksową analizę stanu technicznego budynku, w tym w szczególności stopnia zaolejenia stropów. Ponadto ARP planuje zlecić ekspertyzę dotyczącą gruntu pod kątem potencjalnego jego zanieczyszczenia oraz zakresu i kosztów rekultywacji gleby.

2. Jak informuje projektant, który posiada pełnomocnictwa ARP S.A. w zakresie procedowania dokumentacji, pierwotnie złożony projekt budowlany z wnioskiem o pozwolenie na budowę (złożony 9 marca 2020.) został wycofany z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, która wpłynęła w istotny sposób na realizowane prace i koordynację działań prowadzonych w ramach inwestycji.

3. ARP równocześnie pozyskuje nieruchomości, które mają na celu zapewnienie optymalnego układu komunikacyjnego umożliwiającego obsługę ruchu samochodowego do i z terenu objętego planami inwestycyjnymi. Nadal pozostaje do rozwiązania spór z Urzędem Miasta Radomia co do liczby miejsc parkingowych dla inwestycji - sprawa na etapie postępowania przed sądem administracyjnym.