ARP S.A ma zgodę KE na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie dla Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

Data dodania: 2010-12-03
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że otrzymała decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie dla Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Pomoc publiczna w formie pożyczki w wysokości 3,7 mln zł zostanie wypłacona Spółce przez ARP S.A. niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanej wcześniej umowy oraz ustanowieniu przez Spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP S.A. Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. jest przetwórstwo mięsa oraz produkcja wędlin. Spółka zatrudnia ok. 252 osoby. Roczne obroty Spółki za 2009 r. wyniosły ok. 127 mln zł. Środki pozyskane z pomocy ARP S.A. zostaną przeznaczone przez Spółkę na wydatki związane z prowadzeniem działalności podstawowej. Kolejnym krokiem planowanym przez ARP S.A. w stosunku do Spółki jest aktywny udział w procesie jej restrukturyzacji, w tym dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych. Pomoc indywidualna na ratowanie udzielana przez ARP S.A. ma służyć poprawie płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia. Adresowana jest do dużych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mających problemy z pozyskaniem tradycyjnego finansowania bankowego. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest uprawniona do udzielania pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację  dla tzw. dużych przedsiębiorców.  Pomoc indywidualna na ratowanie jest zwrotnym i odpłatnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia. Pomoc indywidualna na restrukturyzację przyznawana jest w oparciu o plan restrukturyzacji przedsiębiorcy, zapewniający przywrócenie mu długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc może mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji / udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy). Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy publicznej lub o obydwa łącznie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej. Kwota udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej w 2010 roku do dnia dzisiejszego wynosi 250.300.000,00 zł (w tym na ratowanie: 207.800.000,00 zł i na restrukturyzację 42.500.000,00 zł). Ogólna wartość pomocy udzielonej przez ARP S.A. ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji do dnia dzisiejszego wynosi 1.051.704.411,73 zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że otrzymała decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie dla Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

Pomoc publiczna w formie pożyczki w wysokości 3,7 mln zł zostanie wypłacona Spółce przez ARP S.A. niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanej wcześniej umowy oraz ustanowieniu przez Spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.
Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. jest przetwórstwo mięsa oraz produkcja wędlin. Spółka zatrudnia ok. 252 osoby. Roczne obroty Spółki za 2009 r. wyniosły ok. 127 mln zł.
Środki pozyskane z pomocy ARP S.A. zostaną przeznaczone przez Spółkę na wydatki związane z prowadzeniem działalności podstawowej.
Kolejnym krokiem planowanym przez ARP S.A. w stosunku do Spółki jest aktywny udział w procesie jej restrukturyzacji, w tym dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych.

Pomoc indywidualna na ratowanie udzielana przez ARP S.A. ma służyć poprawie płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia. Adresowana jest do dużych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mających problemy z pozyskaniem tradycyjnego finansowania bankowego.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest uprawniona do udzielania pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację  dla tzw. dużych przedsiębiorców.  Pomoc indywidualna na ratowanie jest zwrotnym i odpłatnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia.
Pomoc indywidualna na restrukturyzację przyznawana jest w oparciu o plan restrukturyzacji przedsiębiorcy, zapewniający przywrócenie mu długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc może mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji / udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy).
Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy publicznej lub o obydwa łącznie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.
Kwota udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej w 2010 roku do dnia dzisiejszego wynosi 250.300.000,00 zł (w tym na ratowanie: 207.800.000,00 zł i na restrukturyzację 42.500.000,00 zł). Ogólna wartość pomocy udzielonej przez ARP S.A. ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji do dnia dzisiejszego wynosi 1.051.704.411,73 zł.