ARP S.A. złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dot. dawnej fabryki broni w Radomiu

Data dodania: 2020-07-03
W związku z dalszymi medialnymi spekulacjami dotyczącymi planów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wobec nieruchomości po dawnej fabryce broni w Radomiu informujemy, że:

W związku z dalszymi medialnymi spekulacjami dotyczącymi planów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wobec nieruchomości po dawnej fabryce broni w Radomiu informujemy, że:

działająca w imieniu ARP S.A. pracownia architektoniczna PAS PROJEKT sp. z o. o. złożyła 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Radomiu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dot. dawnej fabryki broni w Radomiu. Wykonawca projektu złożył wniosek z kompletem załączników o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę.

ARP S.A. równocześnie pozyskuje nieruchomości, które mają na celu zapewnienie optymalnego układu komunikacyjnego umożliwiającego obsługę ruchu samochodowego w stronę terenu objętego planami inwestycyjnymi. 30 czerwca ARP S.A. podpisała umowę warunkową zakupu dodatkowej działki na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

Nadal pozostaje do rozwiązania spór z Urzędem Miasta Radomia co do liczby miejsc parkingowych dla inwestycji – sprawa jest na etapie postępowania przed sądem administracyjnym. Ponadto do ustalenia pozostają kwestie włączenia terenu inwestycji do układu komunikacyjnego Radomia, a także podział kosztów w tym zakresie.