ARP S.A. zawarła umowę z Politechniką Warszawską

Data dodania: 2013-11-28
28 listopada br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę ramową z Politechniką Warszawską.

28 listopada br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę ramową z Politechniką Warszawską.

Jest to konsekwencja dokonanych uzgodnień Zarządu ARP S.A. i władz Politechniki w zakresie wykorzystania potencjału wiedzy reprezentujących Uczelnię ekspertów, przy weryfikacji analiz przedinwestycyjnych w obszarze projektów innowacyjnych prowadzonych przez ARP S.A.

Wyrażamy przekonanie, że przedmiotowa umowa w istotny sposób wpłynie na integrację i rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i nauki oraz skutecznego transferu technologii - powiedział Marcin Zieliński, wiceprezes ARP S.A.

Ze strony Politechniki Warszawskiej umowę podpisał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt -  rektor Politechniki Warszawskiej; ze strony Agencji - wiceprezesi: Marcin Zieliński oraz dr Jerzy Góra.

Fot.: (od lewej) dr Jerzy Góra - wiceprezes ARP S.A., prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor PW, Marcin Zieliński - wiceprezes ARP S.A.