ARP S.A. zainwestuje 24 mln zł w radomskie hale po Łuczniku

Data dodania: 2020-07-03
Kończą się prace projektowe przebudowy kompleksu produkcyjno-biurowego położonego w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przewiduje, że na przebudowę hali nr 9 oraz budynku nr 9B wyda około 24 mln zł netto. Jesienią Agencja chce ogłosić postepowanie przetargowe, by wyłonić inwestora zastępczego i wykonawcę robót budowlanych.

Kończą się prace projektowe przebudowy kompleksu produkcyjno-biurowego położonego w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przewiduje, że na przebudowę hali nr 9 oraz budynku nr 9B wyda około 24 mln zł netto. Jesienią Agencja chce ogłosić postepowanie przetargowe, by wyłonić inwestora zastępczego i wykonawcę robót budowlanych.

Zakończenie prac projektowych jest przewidziane na pierwszą połowę lipca. Wykonawca przedłożył już dokumentację wykonawczą i kosztorysową. Trwa weryfikacja i sprawdzanie opracowania. Na przełomie września i października br. ARP S.A. planuje ogłosić postepowanie przetargowe, by wyłonić inwestora zastępczego i wykonawcę robót budowlanych.

Kompleks produkcyjno-biurowy w Radomiu powstał w 1978 roku. W jego skład wchodzą budynki dawnej fabryki maszyn do szycia Łucznik. Celem przeprowadzenia modernizacji jest poprawa sprawności technicznej obiektów oraz dostosowanie ich do obecnych standardów i oczekiwań najemców.

Jednym z głównych założeń jest zrealizowanie inwestycji przy jak najmniejszym obciążeniu dla najemców. Dlatego prace budowlane zostały podzielone na pięć etapów ściśle dopasowanych do pracy obecnych najemców. Zakres prac modernizacyjnych hali obejmuje w głównej mierze wymianę dachu, ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wewnętrznych oraz ogólne usprawnienie i unowocześnienie układu funkcjonalno-użytkowego. Prace w budynku 9B polegają na gruntownej przebudowie budynku celem dostosowania do planowanej funkcji obsługi socjalno-biurowej zmodernizowanej części hali nr 9. Dodatkowo dla hali nr 9 i budynku nr 9B zaproponowane zostały nowe plany na zagospodarowanie terenów zewnętrznych dla lepszej komunikacji samochodowej. W ramach rewitalizacji na rok 2021 jest również planowany remont elewacji budynku 9A.

ARP S.A. w 2019 r. podjęła działania w kierunku rewitalizacji kompleksu produkcyjno-biurowego położonego w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej. W styczniu 2019 roku wykonano analizę ekonomiczno-techniczną, celem weryfikacji możliwych wariantów prac modernizacyjnych i wskazania optymalnego rozwiązania. W wyniku wykonanej analizy wytypowano zakres prac remontowych najkorzystniejszy dla obiektu. 9 grudnia 2019 r. podpisano umowę z firmą projektową Zakład Usług Budowlanych KONZBUD ze Stalowej Woli na wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy.