ARP S.A. zacieśnia współpracę z partnerem z RPA

Data dodania: 2013-10-18
17 października 2013 r., w trakcie oficjalnej wizyty gospodarczej Premiera RP Donalda Tuska w Republice Południowej Afryki, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Industrial Development Corporation of South Africa Ltd. Celem zawartego porozumienia jest poszerzenie współpracy, wspieranie inwestycji i relacji gospodarczych realizowanych z udziałem Polski, RPA i pozostałych krajów afrykańskich. Strategiczne porozumienie zostało podpisane w obecności Premiera RP Donalda Tuska,  Wiceprezydenta RPA Kgalema Motlanthe, a także przedstawicieli rządów obu krajów.

17 października 2013 r., w trakcie oficjalnej wizyty gospodarczej Premiera RP Donalda Tuska w Republice Południowej Afryki, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Industrial Development Corporation of South Africa Ltd. Celem zawartego porozumienia jest poszerzenie współpracy, wspieranie inwestycji i relacji gospodarczych realizowanych z udziałem Polski, RPA i pozostałych krajów afrykańskich.

Strategiczne porozumienie zostało podpisane w obecności Premiera RP Donalda TuskaWiceprezydenta RPA Kgalema Motlanthe, a także przedstawicieli rządów obu krajów.

Podpisane porozumienie podsumowuje pierwszy etap współpracy ARP S.A. i IDC, polegający na identyfikacji obszarów potencjalnego współdziałania w celu wspierania i promowania handlu i inwestycji przemysłowych realizowanych z udziałem obu państw. W efekcie ustaleń kooperacja pomiędzy ARP S.A. i IDC będzie skoncentrowana na doradztwie i wymianie doświadczeń związanych z aktywizacją terenów słabo rozwiniętych, współpracy w zakresie wymiany towarów i usług pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej ARP S.A. oraz IDC, poszukiwaniu dla nich partnerów biznesowych. Zbadane zostaną również możliwości współpracy przy uruchomieniu działalności związanej z budową i naprawą statków, wspólnego stworzenia floty liniowców oceanicznych, możliwości produkcji elementów związanych z przemysłem naftowym i energetyką wiatrową, a także uruchomienia programu kształcenia kadr przemysłowych we współpracy z uczelniami wyższymi i biznesem w obydwu krajach. Wśród potencjalnych obszarów współpracy wymieniono także przemysł wydobywczy, spożywczy, papierniczy i meblarski. 

- Afryka i RPA to kolejny po Azji i Chinach strategiczny region, w którym ARP S.A. buduje trwałe relacje gospodarcze wspierające rozwój potencjału przemysłowego Polski. Działania Agencji zawsze prowadzone są z zachowaniem symetrycznych relacji z partnerem. Nawiązana z IDC współpraca gwarantuje wspieranie firm z RPA na polskim rynku, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.
Podczas uroczystości podpisywania umowy zwrócono również uwagę na podobieństwa między obydwoma krajami w procesach transformacji ustrojowej i poszanowania takich wartości jak wolność i prawa człowieka.

IDC w RPA działa na analogicznych zasadach jak ARP S.A. w Polsce. Jej misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego, finansowanie inwestycji przemysłowych, promowanie partnerstwa między branżami, zarówno na terenie RPA, jak i poza jej granicami. IDC pomaga kreować nowe rentowne branże, wpiera wzrost priorytetowych sektorów gospodarki, a także angażuje się w projekty wysokiego ryzyka. IDC wspiera rozwój regionalny, pomaga wykorzystywać zasoby prywatne oraz publiczne w celu kreowania nowych miejsc pracy, przyciągania inwestycji czy rozwijania projektów innowacyjnych.

Galeria zdjęć z uroczystości