ARP S.A. zaakceptowała plany restrukturyzacji trzech firm

Data dodania: 2010-11-05
Zarząd ARP S.A. zaakceptował plan restrukturyzacji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. deklarując jednocześnie możliwość udzielenie Spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 150 mln zł.
Czwartego listopada 2010 r. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zaakceptował plany restrukturyzacji Zakładów Chemicznych "Police" S.A., Fabryki Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A. oraz Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A. Agencja deklaruje też możliwość udzielenia pomocy restrukturyzowanym firmom.
 

Zarząd ARP S.A. zaakceptował plan restrukturyzacji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. deklarując jednocześnie możliwość udzielenie Spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 150 mln zł.

W czerwcu 2010 r. ARP S.A. udzieliła Spółce 150 mln zł pomocy na ratowanie w formie pożyczki. Zgodnie z umową pieniądze te powinny być zwrócone ARP S.A. do 25 listopada 2010 r. Jednym z podstawowych warunków wydłużenia spłaty ww. pożyczki na ratowanie i przekształcenia jej w pomoc publiczną na restrukturyzację było opracowanie przez Spółkę planu restrukturyzacji, którego realizacja zagwarantuje Spółce odzyskanie trwałej rentowności. Spółka przedłożyła ARP S.A. plan restrukturyzacji zakładający podjęcie działań naprawczych w obszarze finansów, zatrudnienia, majątku, produkcji, sprzedaży oraz zakupów. W wyniku realizacji ww. planu, już w 2011 r. Spółka planuje odzyskać rentowność, zaś pełną zdolność do konkurowania na rynku Spółka planuje osiągnąć w 2012 r. Aby możliwe było sfinansowanie działań restrukturyzacyjnych Spółka wystąpiła do ARP S.A. o udzielenie pożyczki na restrukturyzację w wysokości 150 mln zł oraz prolongowanie do końca 2011 roku terminu spłaty udzielonej Spółce przez ARP S.A. pożyczki na ratowanie. Środki pozyskane w ramach pomocy na restrukturyzację od ARP S.A. będą przeznaczone w całości na spłatę zobowiązania Spółki względem ARP S.A. z tytułu udzielonej w czerwcu 2010 r. pożyczki na ratowanie.

Zarząd ARP S.A. zaakceptował również plany restrukturyzacji Fabryki Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A. oraz Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A.

ARP S.A. zadeklarowała udzielenie Fabryce Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A. pomocy w formie dokapitalizowania w wysokości 34 mln zł zaś Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A. pomocy w formie pożyczki w wysokości 8 mln zł. Warunkiem udzielenie ww. pomocy jest m.in. uzyskanie pozytywnej decyzji KE dotyczącej planowanej pomocy od ARP S.A. oraz uzyskanie zgód korporacyjnych ARP S.A.

 
____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie SSE w Mielcu i Tarnobrzegu.