ARP S.A.: Z nową wizją w nowej siedzibie

Data dodania: 2013-02-19
Nowa wizja, nowa strategia, nowa siedziba, Nowy Świat 6/12 - to motto, jakie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przyświecać będzie w najbliższych miesiącach. Z końcem lutego ARP S.A. przenosi swoją siedzibę do Centrum Bankowo - Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Nowa wizja, nowa strategia, nowa siedziba, Nowy Świat 6/12 - to motto, jakie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przyświecać będzie w najbliższych miesiącach. Z końcem lutego ARP S.A. przenosi swoją siedzibę do Centrum Bankowo - Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Zgodnie z założeniami nowej strategii, ARP S.A., specjalizująca się w pomaganiu dużym przedsiębiorstwom zagrożonym skutkami kryzysu, skoncentruje się teraz również na przedsięwzięciach rozwojowych. Głównym celem ARP S.A. będzie komercyjne wsparcie rozwoju badań i innowacji. Nakłady  na ten cel wzrosną w Agencji do ponad 600 mln zł (z obecnych 55 mln zł).

ARP S.A. już dziś wspiera, poprzez projekt Nanocarbon, rozwój polskich technologii związanych z grafenem -  materiałem przyszłości, mogącym zrewolucjonizować światowy przemysł elektroniczny. Agencja realizuje też we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju projekt Blue Gas, poświęcony badaniom nad nowymi sposobami pozyskiwania gazu łupkowego. W swoim portfolio przedsięwzięć proinnowacyjnych Agencja ma również plany rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych, czy offshore'owych instalacji energetyki wiatrowej.

ARP S.A. nadal będzie udzielać wsparcia finansowego firmom, chcącym ratować swoją rentowność, finansując na zasadach komercyjnych projekty restrukturyzacyjne. W ostatnich pięciu latach Agencja udzieliła takim firmom  pomocy kredytowej, poręczeń i gwarancji  w wysokości 1,2 mld zł.

By usprawnić komunikację i współpracę z kluczowymi partnerami,  ARP S.A. przenosi od 25 lutego br. swoją siedzibę do Centrum Bankowo - Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. CBF to kompleks biurowy, zlokalizowany w finansowo-gospodarczym sercu stolicy, w sąsiedztwie najważniejszych instytucji finansowych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych czy Bank Gospodarstwa Krajowego oraz organów administracji rządowej - Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Gospodarki.

Nowy adres:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Centrum Bankowo - Finansowe
Ul. Nowy Świat 6/12, wejście C
00-400 Warszawa
Nr tel. recepcji: +48 22 695 36 00

Dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych ARP S.A. ulegną zmianie: zmienione zostaną trzy pierwsze cyfry numerów, z 460 na 695. Pozostałe cztery cyfry numerów pozostaną bez zmian.

Nowe, przykładowe nr telefonów:
Recepcja: +48 22 695 36 00
Rzecznik Prasowy: +48 22 695 37 92
Departament Marketingu i Komunikacji: +48 22 695 36 34

Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja ułatwi Państwu dotarcie do nas i w rezultacie  przyczyni się do wzrostu zadowolenia z usług naszej instytucji. Zapraszamy!